Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2017, 50939OverigStrategie aanpak ongeregistreerde ingebruikname gemeentegrond

Logo Leerdam

Het college van B&W besluit:

1. De strategie aanpak ongeregistreerde ingebruikname gemeentegrond vast te stellen.

2. Een Plan van Aanpak ter vaststelling voor te leggen aan het college van B&W.

3. Het Plan van Aanpak bevat in ieder geval:

• Een stappenplan om te komen tot de uitvoering.

• Standaard verkoopovereenkomsten.

• Een communicatieplan met daarbij conceptbrieven.

• In afstemming met IBMN: een aanbesteding voor de externe projectleider.

• Een dekkingsvoorstel waarbij rekening gehouden wordt met de Arhi-procedure.

 

Toelichting:

In 2013 heeft de gemeente een inventarisatieronde gedaan naar oneigenlijk gebruik van gemeentegronden. Na deze inventarisatie zijn 429 gevallen in kaart gebracht. Tot nog toe wordt hier door de gemeente niet of nauwelijks tegen opgetreden door onvoldoende capaciteit binnen het ambtelijk apparaat.

Het college heeft het voornemen om deze kwestie opgelost te hebben voor de fusie met Vianen en Zederik op 1-1-2019.

Bijgaande notitie heeft als doel te komen tot stappen om de ingebruikname van gemeentegrond te legaliseren of zo nodig stop te zetten.

 

Leerdam, 28 februari 2017

College B&W, Leerdam