Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2017, 50936OverigPlan van Aanpak ongeregistreerde ingebruikname gemeente grond

Logo Leerdam

 

Het college van B&W besluit:

1. Het Plan van Aanpak ongeregistreerde ingebruikname gemeentegrond vast te stellen.

2. In het kader van de Arhi-procedure de financiële consequenties mee te nemen in de eerste voortgangsrapportage.

3. Bij nieuwe aanvragen voor aankoop snippergroen gedurende de projectperiode de projectprijzen te hanteren. Dit in afwijking van het huidige snippergroenbeleid.

 

Toelichting:

Op 28 februari 2017 is de strategie voor de aanpak van de ongeregistreerde ingebruikname van gemeentegrond vastgesteld. Daarbij is tevens besloten om een Plan van Aanpak te maken. Het is de bedoeling om alles voor 1-1-2019 uitgevoerd te hebben en daarmee de basis op orde te hebben op het moment van de totstandkoming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

 

Leerdam, 20 juni 2017

 

College B&W, Leerdam