Bestemmingsplan ‘Land van Vliedduin’ onherroepelijk

Logo Veere

Het bestemmingsplan ‘Land van Vliedduin’ is door de gemeenteraad op 15 december 2016 vastgesteld. Tegen het besluit van de gemeenteraad is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep is op 28 augustus 2017 ingetrokken. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het digitale bestemmingsplan is beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0067BPVliedDbg-VG01.

 

Domburg, 6 september 2017

 

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag

Naar boven