Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 50570

Gepubliceerd op 8 september 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Nieuwe Tuinderij - Oost’

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘De Nieuwe Tuinderij - Oost’ ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan maakt onderdeel uit van het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster en biedt een planologische regeling voor het realiseren van maximaal 300 woningen. De Nieuwe Tuinderij - Oost is gelegen ten oosten van de Purmerenderweg, tussen het Noorderpad, het Reigersbos en de Oostdijk in Zuidoostbeemster. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. De ID-code van het plan is NL.IMRO.0370.2017DNTOOST-on01.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit van 11 september t/m 23 oktober 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpraadsbesluit tijdens deze periode te raadplegen via www.beemster.net en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze is, naast het zijn van belanghebbende, een voorwaarde om tegen het uiteindelijke besluit beroep te kunnen instellen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten bovenstaande openingstijden inzage willen hebben en/of degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met mevrouw C.T. Bernaards via (0299) 452 452. De tijdig ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze kennisgeving dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Hooijer van het projectbureau De Beemster Compagnie te bereiken via (0299) 68 21 93.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl