Gemeente Leiden - Omgevingsvergunning Zorgwoningen Arthur van Schendelstraat

Logo Leiden

Op 23 januari 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de omgevingsvergunning Zorgwoningen Arthur van Schendelstraat, NL.IMRO.0546.OV00098-0301, te verlenen.

 

Toelichting

De omgevingsvergunning voorziet in het realiseren van een woonzorgcentrum aan de Arthur van Schendelstraat. Het gebouw biedt ruimte aan 72 zorgwoningen en bijbehorende voorzieningen als een parkeergarage, gezamenlijke huiskamers, tuin en receptie/ontvangstruimte.

 

Zienswijzenprocedure

Het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft van vrijdag 9 december 2016 tot en met donderdag 19 januari 2017 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Inzage

De mededeling tot verlening van de omgevingsvergunning ligt vanaf donderdag 27 januari 2017 gedurende 6 weken ter inzage. Het is ook mogelijk het besluit met bijbehorende stukken in te zien in het atrium van het stadhuis en bij het servicepunt Bouwen en Wonen.

 

Beroep

Tijdens de beroepstermijn, die eindigt op 10 maart 2017, kan een beroep worden ingesteld door de volgende personen:

o belanghebbenden aan wie redelijkerswijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Een beroepschrift kunt u verzenden naar de Rechtbank ’s Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Naast een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn of wanneer op een eventueel verzoek om voorlopige voorziening is besloten.

Naar boven