Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2017, 49661Interne regelingen

Maandbrief VBD juni 2017

12 juni 2017

Nr. BS2017018786

De Minister van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen;

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2017.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 1.

Maand:

juni 2017

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99210

20,93770

22,63954

43,57724

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99210

20,93770

22,63954

43,57724

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99210

20,93770

11,31977

32,25747

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99210

20,93770

11,31977

32,25747

€ 286,16

4. ongehuwd

1,99210

17,16892

11,31977

28,48869

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99210

20,93770

11,31977

32,25747

€ 388,36

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,49870

31,52412

13,33655

44,86067

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,49870

31,52412

13,33655

44,86067

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,49870

31,52412

6,66827

38,19239

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,49870

31,52412

6,66827

38,19239

€ 286,16

4. ongehuwd

1,49870

25,84978

6,66827

32,51805

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,49870

31,52412

6,66827

38,19239

€ 388,36

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,30000

7,63152

29,93152

€ 940,24

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,30000

7,63152

29,93152

€ 797,16

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,30000

3,81576

26,11576

€ 91,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

3,81576

26,11576

€ 91,98

4. ongehuwd

1,00000

18,28600

3,81576

22,10176

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

3,81576

26,11576

€ 357,70

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11270

35,78431

34,95088

70,73519

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11270

35,78431

34,95088

70,73519

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11270

35,78431

17,47544

53,25975

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11270

35,78431

17,47544

53,25975

€ 286,16

4. ongehuwd

1,11270

29,34313

17,47544

46,81857

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11270

35,78431

17,47544

53,25975

€ 388,36

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,54430

43,36256

54,79317

98,15573

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,54430

43,36256

54,79317

98,15573

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,54430

43,36256

27,39659

70,75915

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,54430

43,36256

27,39659

70,75915

€ 286,16

4. ongehuwd

1,54430

35,55730

27,39659

62,95389

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,54430

43,36256

27,39659

70,75915

€ 388,36

Burundi

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1915,30090

37,68620

78,39852

116,08472

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1915,30090

37,68620

78,39852

116,08472

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1915,30090

37,68620

39,19926

76,88546

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1915,30090

37,68620

39,19926

76,88546

€ 286,16

4. ongehuwd

1915,30090

30,90268

39,19926

70,10194

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1915,30090

37,68620

39,19926

76,88546

€ 388,36

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,49970

12,48636

7,01915

19,50551

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,49970

12,48636

7,01915

19,50551

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,49970

12,48636

3,50957

15,99593

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,49970

12,48636

3,50957

15,99593

€ 286,16

4. ongehuwd

1,49970

10,23882

3,50957

13,74839

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,49970

12,48636

3,50957

15,99593

€ 388,36

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,49970

12,48636

16,67048

29,15684

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,49970

12,48636

16,67048

29,15684

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,49970

12,48636

8,33524

20,82160

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,49970

12,48636

8,33524

20,82160

€ 286,16

4. ongehuwd

1,49970

10,23882

8,33524

18,57406

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,49970

12,48636

8,33524

20,82160

€ 388,36

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

750,73870

6,69904

24,96758

31,66662

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

750,73870

6,69904

24,96758

31,66662

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

750,73870

6,69904

12,48379

19,18283

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

750,73870

6,69904

12,48379

19,18283

€ 286,16

4. ongehuwd

750,73870

5,49321

12,48379

17,97700

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

750,73870

6,69904

12,48379

19,18283

€ 388,36

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,62810

50,51717

39,91715

90,43432

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,62810

50,51717

39,91715

90,43432

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,62810

50,51717

19,95858

70,47575

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,62810

50,51717

19,95858

70,47575

€ 286,16

4. ongehuwd

7,62810

41,42408

19,95858

61,38266

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,62810

50,51717

19,95858

70,47575

€ 388,36

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99210

20,84233

31,10482

51,94715

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99210

20,84233

31,10482

51,94715

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99210

20,84233

15,55241

36,39474

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99210

20,84233

15,55241

36,39474

€ 286,16

4. ongehuwd

1,99210

17,09071

15,55241

32,64312

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99210

20,84233

15,55241

36,39474

€ 388,36

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 940,24

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 797,16

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 91,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 91,98

4. ongehuwd

1,00000

18,61400

4,30677

22,92077

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 357,70

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

28,20480

41,20480

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

28,20480

41,20480

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

14,10240

27,10240

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

14,10240

27,10240

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

14,10240

24,76240

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

14,10240

27,10240

€ 357,70

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,70000

6,48102

25,18102

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,70000

6,48102

25,18102

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,70000

3,24051

21,94051

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,70000

3,24051

21,94051

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

15,33400

3,24051

18,57451

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,70000

3,24051

21,94051

€ 357,70

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

77,60000

62,33760

139,93760

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

77,60000

62,33760

139,93760

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

77,60000

31,16880

108,76880

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

77,60000

31,16880

108,76880

€ 286,16

4. ongehuwd

1,00000

63,63200

31,16880

94,80080

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

77,60000

31,16880

108,76880

€ 388,36

Gabon (Afrika)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

654,75310

94,87040

80,55942

175,42982

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

654,75310

94,87040

80,55942

175,42982

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

654,75310

94,87040

40,27971

135,15011

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

654,75310

94,87040

40,27971

135,15011

€ 286,16

4. ongehuwd

654,75310

77,79373

40,27971

118,07344

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

654,75310

94,87040

40,27971

135,15011

€ 388,36

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,50000

19,30500

31,80500

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,50000

19,30500

31,80500

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,50000

9,65250

22,15250

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,50000

9,65250

22,15250

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

10,25000

9,65250

19,90250

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,50000

9,65250

22,15250

€ 357,70

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

307,90600

13,10043

15,87930

28,97973

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

307,90600

13,10043

15,87930

28,97973

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

307,90600

13,10043

7,93965

21,04008

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

307,90600

13,10043

7,93965

21,04008

€ 173,74

4. ongehuwd

307,90600

10,74235

7,93965

18,68200

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

307,90600

13,10043

7,93965

21,04008

€ 357,70

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,96460

44,50638

51,84889

96,35527

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,96460

44,50638

51,84889

96,35527

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,96460

44,50638

25,92444

70,43082

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,96460

44,50638

25,92444

70,43082

€ 286,16

4. ongehuwd

3,96460

36,49523

25,92444

62,41967

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,96460

44,50638

25,92444

70,43082

€ 388,36

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

16,18812

31,48812

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

16,18812

31,48812

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

8,09406

20,64006

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 357,70

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

4,60000

37,53048

42,13048

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

4,60000

37,53048

42,13048

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

4,60000

18,76524

23,36524

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

4,60000

18,76524

23,36524

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

3,77200

18,76524

22,53724

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

4,60000

18,76524

23,36524

€ 357,70

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,20000

6,34452

22,54452

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,20000

6,34452

22,54452

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,20000

3,17226

19,37226

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

3,17226

19,37226

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

13,28400

3,17226

16,45626

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

3,17226

19,37226

€ 357,70

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,39240

41,08503

6,60278

47,68781

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,39240

41,08503

6,60278

47,68781

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,39240

41,08503

3,30139

44,38642

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,39240

41,08503

3,30139

44,38642

€ 173,74

4. ongehuwd

9,39240

33,68972

3,30139

36,99111

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,39240

41,08503

3,30139

44,38642

€ 357,70

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,39240

41,08503

39,61668

80,70171

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,39240

41,08503

39,61668

80,70171

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,39240

41,08503

19,80834

60,89337

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,39240

41,08503

19,80834

60,89337

€ 173,74

4. ongehuwd

9,39240

33,68972

19,80834

53,49806

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,39240

41,08503

19,80834

60,89337

€ 357,70

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,18260

2,90967

16,05391

18,96358

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,18260

2,90967

16,05391

18,96358

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,18260

2,90967

8,02695

10,93662

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,18260

2,90967

8,02695

10,93662

€ 173,74

4. ongehuwd

4,18260

2,38593

8,02695

10,41288

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,18260

2,90967

8,02695

10,93662

€ 357,70

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,40000

7,11828

8,51828

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,40000

7,11828

8,51828

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,40000

3,55914

4,95914

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,40000

3,55914

4,95914

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

1,14800

3,55914

4,70714

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,40000

3,55914

4,95914

€ 357,70

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11270

30,60609

39,73037

70,33646

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11270

30,60609

39,73037

70,33646

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11270

30,60609

19,86519

50,47128

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11270

30,60609

19,86519

50,47128

€ 286,16

4. ongehuwd

1,11270

25,09700

19,86519

44,96219

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11270

30,60609

19,86519

50,47128

€ 388,36

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,70000

9,10260

25,80260

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,70000

9,10260

25,80260

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,70000

4,55130

21,25130

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,70000

4,55130

21,25130

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

13,69400

4,55130

18,24530

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,70000

4,55130

21,25130

€ 357,70

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

169,89400

35,15133

65,35918

100,51051

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

169,89400

35,15133

65,35918

100,51051

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

169,89400

35,15133

32,67959

67,83092

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

169,89400

35,15133

32,67959

67,83092

€ 286,16

4. ongehuwd

169,89400

28,82409

32,67959

61,50368

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

169,89400

35,15133

32,67959

67,83092

€ 388,36

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11270

30,60609

31,58055

62,18664

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11270

30,60609

31,58055

62,18664

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11270

30,60609

15,79028

46,39637

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11270

30,60609

15,79028

46,39637

€ 286,16

4. ongehuwd

1,11270

25,09700

15,79028

40,88728

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11270

30,60609

15,79028

46,39637

€ 388,36

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99210

18,93479

27,83074

46,76553

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99210

18,93479

27,83074

46,76553

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99210

18,93479

13,91537

32,85016

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99210

18,93479

13,91537

32,85016

€ 286,16

4. ongehuwd

1,99210

15,52653

13,91537

29,44190

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99210

18,93479

13,91537

32,85016

€ 388,36

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,98170

8,67042

34,75280

43,42322

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,98170

8,67042

34,75280

43,42322

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,98170

8,67042

17,37640

26,04682

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,98170

8,67042

17,37640

26,04682

€ 173,74

4. ongehuwd

3,98170

7,10974

17,37640

24,48614

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,98170

8,67042

17,37640

26,04682

€ 357,70

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,86830

4,36393

4,88423

9,24816

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,86830

4,36393

4,88423

9,24816

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,86830

4,36393

2,44212

6,80605

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,86830

4,36393

2,44212

6,80605

€ 173,74

4. ongehuwd

0,86830

3,57842

2,44212

6,02054

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,86830

4,36393

2,44212

6,80605

€ 357,70

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11270

22,45520

6,68605

29,14125

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11270

22,45520

6,68605

29,14125

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11270

22,45520

3,34303

25,79823

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11270

22,45520

3,34303

25,79823

€ 286,16

4. ongehuwd

1,11270

18,41326

3,34303

21,75629

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11270

22,45520

3,34303

25,79823

€ 388,36

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

14,47120

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

14,47120

0,00000

21,84000

21,84000

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

14,47120

0,00000

10,92000

10,92000

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

14,47120

0,00000

10,92000

10,92000

€ 286,16

4. ongehuwd

14,47120

0,00000

10,92000

10,92000

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

14,47120

0,00000

10,92000

10,92000

€ 388,36

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,71650

20,02264

6,55324

26,57588

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,71650

20,02264

6,55324

26,57588

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,71650

20,02264

3,27662

23,29926

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,71650

20,02264

3,27662

23,29926

€ 173,74

4. ongehuwd

9,71650

16,41857

3,27662

19,69519

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,71650

20,02264

3,27662

23,29926

€ 357,70

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

juni 2017

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99210

20,93770

22,63954

43,57724

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99210

20,93770

22,63954

43,57724

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99210

20,93770

11,31977

32,25747

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99210

20,93770

11,31977

32,25747

€ 449,68

4. ongehuwd

1,99210

17,16892

11,31977

28,48869

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99210

20,93770

11,31977

32,25747

€ 643,86

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,49870

31,52412

13,33655

44,86067

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,49870

31,52412

13,33655

44,86067

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,49870

31,52412

6,66827

38,19239

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,49870

31,52412

6,66827

38,19239

€ 449,68

4. ongehuwd

1,49870

25,84978

6,66827

32,51805

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,49870

31,52412

6,66827

38,19239

€ 643,86

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,30000

7,63152

29,93152

€ 1.124,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,30000

7,63152

29,93152

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,30000

3,81576

26,11576

€ 132,86

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

3,81576

26,11576

€ 194,18

4. ongehuwd

1,00000

18,28600

3,81576

22,10176

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

3,81576

26,11576

€ 500,78

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11270

35,78431

34,95088

70,73519

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11270

35,78431

34,95088

70,73519

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11270

35,78431

17,47544

53,25975

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11270

35,78431

17,47544

53,25975

€ 449,68

4. ongehuwd

1,11270

29,34313

17,47544

46,81857

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11270

35,78431

17,47544

53,25975

€ 643,86

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,54430

43,36256

54,79317

98,15573

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,54430

43,36256

54,79317

98,15573

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,54430

43,36256

27,39659

70,75915

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,54430

43,36256

27,39659

70,75915

€ 449,68

4. ongehuwd

1,54430

35,55730

27,39659

62,95389

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,54430

43,36256

27,39659

70,75915

€ 643,86

Burundi

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1915,30090

37,68620

78,39852

116,08472

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1915,30090

37,68620

78,39852

116,08472

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1915,30090

37,68620

39,19926

76,88546

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1915,30090

37,68620

39,19926

76,88546

€ 449,68

4. ongehuwd

1915,30090

30,90268

39,19926

70,10194

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1915,30090

37,68620

39,19926

76,88546

€ 643,86

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,49970

12,48636

7,01915

19,50551

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,49970

12,48636

7,01915

19,50551

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,49970

12,48636

3,50957

15,99593

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,49970

12,48636

3,50957

15,99593

€ 449,68

4. ongehuwd

1,49970

10,23882

3,50957

13,74839

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,49970

12,48636

3,50957

15,99593

€ 643,86

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,49970

12,48636

16,67048

29,15684

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,49970

12,48636

16,67048

29,15684

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,49970

12,48636

8,33524

20,82160

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,49970

12,48636

8,33524

20,82160

€ 449,68

4. ongehuwd

1,49970

10,23882

8,33524

18,57406

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,49970

12,48636

8,33524

20,82160

€ 643,86

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

750,73870

6,69904

24,96758

31,66662

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

750,73870

6,69904

24,96758

31,66662

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

750,73870

6,69904

12,48379

19,18283

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

750,73870

6,69904

12,48379

19,18283

€ 449,68

4. ongehuwd

750,73870

5,49321

12,48379

17,97700

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

750,73870

6,69904

12,48379

19,18283

€ 643,86

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,62810

50,51717

39,91715

90,43432

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,62810

50,51717

39,91715

90,43432

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,62810

50,51717

19,95858

70,47575

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,62810

50,51717

19,95858

70,47575

€ 449,68

4. ongehuwd

7,62810

41,42408

19,95858

61,38266

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,62810

50,51717

19,95858

70,47575

€ 643,86

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99210

20,84233

31,10482

51,94715

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99210

20,84233

31,10482

51,94715

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99210

20,84233

15,55241

36,39474

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99210

20,84233

15,55241

36,39474

€ 449,68

4. ongehuwd

1,99210

17,09071

15,55241

32,64312

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99210

20,84233

15,55241

36,39474

€ 643,86

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 1.124,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 132,86

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 194,18

4. ongehuwd

1,00000

18,61400

4,30677

22,92077

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 500,78

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

28,20480

41,20480

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

28,20480

41,20480

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

14,10240

27,10240

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

14,10240

27,10240

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

14,10240

24,76240

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

14,10240

27,10240

€ 500,78

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,70000

6,48102

25,18102

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,70000

6,48102

25,18102

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,70000

3,24051

21,94051

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,70000

3,24051

21,94051

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

15,33400

3,24051

18,57451

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,70000

3,24051

21,94051

€ 500,78

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

77,60000

62,33760

139,93760

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

77,60000

62,33760

139,93760

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

77,60000

31,16880

108,76880

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

77,60000

31,16880

108,76880

€ 449,68

4. ongehuwd

1,00000

63,63200

31,16880

94,80080

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

77,60000

31,16880

108,76880

€ 643,86

Gabon (Afrika)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

654,75310

94,87040

80,55942

175,42982

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

654,75310

94,87040

80,55942

175,42982

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

654,75310

94,87040

40,27971

135,15011

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

654,75310

94,87040

40,27971

135,15011

€ 449,68

4. ongehuwd

654,75310

77,79373

40,27971

118,07344

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

654,75310

94,87040

40,27971

135,15011

€ 643,86

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,50000

19,30500

31,80500

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,50000

19,30500

31,80500

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,50000

9,65250

22,15250

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,50000

9,65250

22,15250

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

10,25000

9,65250

19,90250

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,50000

9,65250

22,15250

€ 500,78

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

307,90600

13,10043

15,87930

28,97973

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

307,90600

13,10043

15,87930

28,97973

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

307,90600

13,10043

7,93965

21,04008

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

307,90600

13,10043

7,93965

21,04008

€ 275,94

4. ongehuwd

307,90600

10,74235

7,93965

18,68200

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

307,90600

13,10043

7,93965

21,04008

€ 500,78

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,96460

44,50638

51,84889

96,35527

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,96460

44,50638

51,84889

96,35527

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,96460

44,50638

25,92444

70,43082

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,96460

44,50638

25,92444

70,43082

€ 449,68

4. ongehuwd

3,96460

36,49523

25,92444

62,41967

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,96460

44,50638

25,92444

70,43082

€ 643,86

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

16,18812

31,48812

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

16,18812

31,48812

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

8,09406

20,64006

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 500,78

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

4,60000

37,53048

42,13048

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

4,60000

37,53048

42,13048

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

4,60000

18,76524

23,36524

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

4,60000

18,76524

23,36524

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

3,77200

18,76524

22,53724

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

4,60000

18,76524

23,36524

€ 500,78

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,20000

6,34452

22,54452

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,20000

6,34452

22,54452

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,20000

3,17226

19,37226

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

3,17226

19,37226

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

13,28400

3,17226

16,45626

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

3,17226

19,37226

€ 500,78

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,39240

41,08503

6,60278

47,68781

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,39240

41,08503

6,60278

47,68781

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,39240

41,08503

3,30139

44,38642

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,39240

41,08503

3,30139

44,38642

€ 275,94

4. ongehuwd

9,39240

33,68972

3,30139

36,99111

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,39240

41,08503

3,30139

44,38642

€ 500,78

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,39240

41,08503

39,61668

80,70171

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,39240

41,08503

39,61668

80,70171

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,39240

41,08503

19,80834

60,89337

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,39240

41,08503

19,80834

60,89337

€ 275,94

4. ongehuwd

9,39240

33,68972

19,80834

53,49806

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,39240

41,08503

19,80834

60,89337

€ 500,78

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,18260

2,90967

16,05391

18,96358

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,18260

2,90967

16,05391

18,96358

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,18260

2,90967

8,02695

10,93662

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,18260

2,90967

8,02695

10,93662

€ 275,94

4. ongehuwd

4,18260

2,38593

8,02695

10,41288

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,18260

2,90967

8,02695

10,93662

€ 500,78

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,40000

7,11828

8,51828

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,40000

7,11828

8,51828

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,40000

3,55914

4,95914

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,40000

3,55914

4,95914

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

1,14800

3,55914

4,70714

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,40000

3,55914

4,95914

€ 500,78

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11270

30,60609

39,73037

70,33646

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11270

30,60609

39,73037

70,33646

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11270

30,60609

19,86519

50,47128

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11270

30,60609

19,86519

50,47128

€ 449,68

4. ongehuwd

1,11270

25,09700

19,86519

44,96219

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11270

30,60609

19,86519

50,47128

€ 643,86

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,70000

9,10260

25,80260

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,70000

9,10260

25,80260

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,70000

4,55130

21,25130

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,70000

4,55130

21,25130

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

13,69400

4,55130

18,24530

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,70000

4,55130

21,25130

€ 500,78

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

169,89400

35,15133

65,35918

100,51051

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

169,89400

35,15133

65,35918

100,51051

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

169,89400

35,15133

32,67959

67,83092

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

169,89400

35,15133

32,67959

67,83092

€ 449,68

4. ongehuwd

169,89400

28,82409

32,67959

61,50368

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

169,89400

35,15133

32,67959

67,83092

€ 643,86

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11270

30,60609

31,58055

62,18664

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11270

30,60609

31,58055

62,18664

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11270

30,60609

15,79028

46,39637

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11270

30,60609

15,79028

46,39637

€ 449,68

4. ongehuwd

1,11270

25,09700

15,79028

40,88728

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11270

30,60609

15,79028

46,39637

€ 643,86

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99210

18,93479

27,83074

46,76553

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99210

18,93479

27,83074

46,76553

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99210

18,93479

13,91537

32,85016

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99210

18,93479

13,91537

32,85016

€ 449,68

4. ongehuwd

1,99210

15,52653

13,91537

29,44190

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99210

18,93479

13,91537

32,85016

€ 643,86

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,98170

8,67042

34,75280

43,42322

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,98170

8,67042

34,75280

43,42322

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,98170

8,67042

17,37640

26,04682

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,98170

8,67042

17,37640

26,04682

€ 275,94

4. ongehuwd

3,98170

7,10974

17,37640

24,48614

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,98170

8,67042

17,37640

26,04682

€ 500,78

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,86830

4,36393

4,88423

9,24816

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,86830

4,36393

4,88423

9,24816

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,86830

4,36393

2,44212

6,80605

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,86830

4,36393

2,44212

6,80605

€ 275,94

4. ongehuwd

0,86830

3,57842

2,44212

6,02054

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,86830

4,36393

2,44212

6,80605

€ 500,78

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11270

22,45520

6,68605

29,14125

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11270

22,45520

6,68605

29,14125

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11270

22,45520

3,34303

25,79823

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11270

22,45520

3,34303

25,79823

€ 449,68

4. ongehuwd

1,11270

18,41326

3,34303

21,75629

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11270

22,45520

3,34303

25,79823

€ 643,86

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

14,47120

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

14,47120

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

14,47120

0,00000

10,92000

10,92000

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

14,47120

0,00000

10,92000

10,92000

€ 449,68

4. ongehuwd

14,47120

0,00000

10,92000

10,92000

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

14,47120

0,00000

10,92000

10,92000

€ 643,86

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,71650

20,02264

6,55324

26,57588

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,71650

20,02264

6,55324

26,57588

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,71650

20,02264

3,27662

23,29926

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,71650

20,02264

3,27662

23,29926

€ 275,94

4. ongehuwd

9,71650

16,41857

3,27662

19,69519

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,71650

20,02264

3,27662

23,29926

€ 500,78