Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2017, 48733Interne regelingen

Maandbrief VBD mei 2017

10 mei 2017

Nr. BS/201714956

De Minister van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen;

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Voorzieningenstelsel buitenland wordt als volgt gewijzigd:

Tabellen 1 en 1.a. worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a, opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2017.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 1.

Maand:

mei 2017

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95320

23,34630

23,09043

46,43673

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95320

23,34630

23,09043

46,43673

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95320

23,34630

11,54521

34,89151

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95320

23,34630

11,54521

34,89151

€ 286,16

4. ongehuwd

1,95320

19,14397

11,54521

30,68918

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95320

23,34630

11,54521

34,89151

€ 388,36

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,45540

35,43713

13,73333

49,17046

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,45540

35,43713

13,73333

49,17046

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,45540

35,43713

6,86666

42,30379

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,45540

35,43713

6,86666

42,30379

€ 286,16

4. ongehuwd

1,45540

29,05845

6,86666

35,92511

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,45540

35,43713

6,86666

42,30379

€ 388,36

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,30000

7,63152

29,93152

€ 940,24

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,30000

7,63152

29,93152

€ 797,16

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,30000

3,81576

26,11576

€ 91,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

3,81576

26,11576

€ 91,98

4. ongehuwd

1,00000

18,28600

3,81576

22,10176

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

3,81576

26,11576

€ 357,70

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09130

38,44699

35,63626

74,08325

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09130

38,44699

35,63626

74,08325

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09130

38,44699

17,81813

56,26512

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09130

38,44699

17,81813

56,26512

€ 286,16

4. ongehuwd

1,09130

31,52653

17,81813

49,34466

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09130

38,44699

17,81813

56,26512

€ 388,36

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,52150

45,51088

55,61426

101,12514

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,52150

45,51088

55,61426

101,12514

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,52150

45,51088

27,80713

73,31801

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,52150

45,51088

27,80713

73,31801

€ 286,16

4. ongehuwd

1,52150

37,31892

27,80713

65,12605

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,52150

45,51088

27,80713

73,31801

€ 388,36

Burundi

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1874,88560

40,65418

80,08849

120,74267

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1874,88560

40,65418

80,08849

120,74267

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1874,88560

40,65418

40,04425

80,69843

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1874,88560

40,65418

40,04425

80,69843

€ 286,16

4. ongehuwd

1874,88560

33,33643

40,04425

73,38068

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1874,88560

40,65418

40,04425

80,69843

€ 388,36

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,48240

13,79911

7,10106

20,90017

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,48240

13,79911

7,10106

20,90017

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,48240

13,79911

3,55053

17,34964

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,48240

13,79911

3,55053

17,34964

€ 286,16

4. ongehuwd

1,48240

11,31527

3,55053

14,86580

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,48240

13,79911

3,55053

17,34964

€ 388,36

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,48240

13,79911

16,86503

30,66414

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,48240

13,79911

16,86503

30,66414

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,48240

13,79911

8,43251

22,23162

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,48240

13,79911

8,43251

22,23162

€ 286,16

4. ongehuwd

1,48240

11,31527

8,43251

19,74778

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,48240

13,79911

8,43251

22,23162

€ 388,36

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

722,48750

10,87126

25,94388

36,81514

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

722,48750

10,87126

25,94388

36,81514

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

722,48750

10,87126

12,97194

23,84320

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

722,48750

10,87126

12,97194

23,84320

€ 286,16

4. ongehuwd

722,48750

8,91443

12,97194

21,88637

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

722,48750

10,87126

12,97194

23,84320

€ 388,36

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,52000

52,68085

40,49096

93,17181

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,52000

52,68085

40,49096

93,17181

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,52000

52,68085

20,24548

72,92633

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,52000

52,68085

20,24548

72,92633

€ 286,16

4. ongehuwd

7,52000

43,19830

20,24548

63,44378

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,52000

52,68085

20,24548

72,92633

€ 388,36

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95320

23,24903

31,72430

54,97333

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95320

23,24903

31,72430

54,97333

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95320

23,24903

15,86215

39,11118

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95320

23,24903

15,86215

39,11118

€ 286,16

4. ongehuwd

1,95320

19,06420

15,86215

34,92635

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95320

23,24903

15,86215

39,11118

€ 388,36

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 940,24

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 797,16

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 91,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 91,98

4. ongehuwd

1,00000

18,61400

4,30677

22,92077

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 357,70

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

28,20480

41,20480

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

28,20480

41,20480

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

14,10240

27,10240

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

14,10240

27,10240

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

14,10240

24,76240

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

14,10240

27,10240

€ 357,70

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,70000

6,48102

25,18102

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,70000

6,48102

25,18102

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,70000

3,24051

21,94051

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,70000

3,24051

21,94051

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

15,33400

3,24051

18,57451

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,70000

3,24051

21,94051

€ 357,70

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

77,60000

62,33760

139,93760

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

77,60000

62,33760

139,93760

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

77,60000

31,16880

108,76880

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

77,60000

31,16880

108,76880

€ 286,16

4. ongehuwd

1,00000

63,63200

31,16880

94,80080

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

77,60000

31,16880

108,76880

€ 388,36

Gabon (Afrika)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

667,40650

91,17584

79,03209

170,20793

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

667,40650

91,17584

79,03209

170,20793

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

667,40650

91,17584

39,51605

130,69189

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

667,40650

91,17584

39,51605

130,69189

€ 286,16

4. ongehuwd

667,40650

74,76419

39,51605

114,28024

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

667,40650

91,17584

39,51605

130,69189

€ 388,36

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,50000

19,30500

31,80500

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,50000

19,30500

31,80500

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,50000

9,65250

22,15250

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,50000

9,65250

22,15250

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

10,25000

9,65250

19,90250

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,50000

9,65250

22,15250

€ 357,70

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

311,72310

11,71549

15,68486

27,40035

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

311,72310

11,71549

15,68486

27,40035

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

311,72310

11,71549

7,84243

19,55792

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

311,72310

11,71549

7,84243

19,55792

€ 173,74

4. ongehuwd

311,72310

9,60670

7,84243

17,44913

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

311,72310

11,71549

7,84243

19,55792

€ 357,70

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,96460

44,50638

51,84889

96,35527

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,96460

44,50638

51,84889

96,35527

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,96460

44,50638

25,92444

70,43082

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,96460

44,50638

25,92444

70,43082

€ 286,16

4. ongehuwd

3,96460

36,49523

25,92444

62,41967

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,96460

44,50638

25,92444

70,43082

€ 388,36

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

16,18812

31,48812

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

16,18812

31,48812

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

8,09406

20,64006

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 357,70

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

4,60000

37,53048

42,13048

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

4,60000

37,53048

42,13048

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

4,60000

18,76524

23,36524

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

4,60000

18,76524

23,36524

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

3,77200

18,76524

22,53724

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

4,60000

18,76524

23,36524

€ 357,70

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,20000

6,34452

22,54452

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,20000

6,34452

22,54452

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,20000

3,17226

19,37226

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

3,17226

19,37226

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

13,28400

3,17226

16,45626

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

3,17226

19,37226

€ 357,70

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,32550

42,09715

6,65015

48,74730

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,32550

42,09715

6,65015

48,74730

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,32550

42,09715

3,32507

45,42222

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,32550

42,09715

3,32507

45,42222

€ 173,74

4. ongehuwd

9,32550

34,51967

3,32507

37,84474

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,32550

42,09715

3,32507

45,42222

€ 357,70

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,32550

42,09715

39,90088

81,99803

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,32550

42,09715

39,90088

81,99803

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,32550

42,09715

19,95044

62,04759

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,32550

42,09715

19,95044

62,04759

€ 173,74

4. ongehuwd

9,32550

34,51967

19,95044

54,47011

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,32550

42,09715

19,95044

62,04759

€ 357,70

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,22400

1,90104

15,89656

17,79760

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,22400

1,90104

15,89656

17,79760

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,22400

1,90104

7,94828

9,84932

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,22400

1,90104

7,94828

9,84932

€ 173,74

4. ongehuwd

4,22400

1,55885

7,94828

9,50713

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,22400

1,90104

7,94828

9,84932

€ 357,70

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,40000

7,11828

8,51828

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,40000

7,11828

8,51828

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,40000

3,55914

4,95914

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,40000

3,55914

4,95914

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

1,14800

3,55914

4,70714

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,40000

3,55914

4,95914

€ 357,70

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09130

33,16723

40,50947

73,67670

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09130

33,16723

40,50947

73,67670

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09130

33,16723

20,25474

53,42197

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09130

33,16723

20,25474

53,42197

€ 286,16

4. ongehuwd

1,09130

27,19713

20,25474

47,45187

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09130

33,16723

20,25474

53,42197

€ 388,36

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,70000

9,10260

25,80260

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,70000

9,10260

25,80260

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,70000

4,55130

21,25130

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,70000

4,55130

21,25130

€ 173,74

4. ongehuwd

1,00000

13,69400

4,55130

18,24530

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,70000

4,55130

21,25130

€ 357,70

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

166,11360

38,22709

66,84662

105,07371

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

166,11360

38,22709

66,84662

105,07371

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

166,11360

38,22709

33,42331

71,65040

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

166,11360

38,22709

33,42331

71,65040

€ 286,16

4. ongehuwd

166,11360

31,34622

33,42331

64,76953

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

166,11360

38,22709

33,42331

71,65040

€ 388,36

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09130

33,16723

32,19984

65,36707

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09130

33,16723

32,19984

65,36707

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09130

33,16723

16,09992

49,26715

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09130

33,16723

16,09992

49,26715

€ 286,16

4. ongehuwd

1,09130

27,19713

16,09992

43,29705

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09130

33,16723

16,09992

49,26715

€ 388,36

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95320

21,30350

28,38502

49,68852

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95320

21,30350

28,38502

49,68852

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95320

21,30350

14,19251

35,49601

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95320

21,30350

14,19251

35,49601

€ 286,16

4. ongehuwd

1,95320

17,46887

14,19251

31,66138

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95320

21,30350

14,19251

35,49601

€ 388,36

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,91690

10,46823

35,32774

45,79597

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,91690

10,46823

35,32774

45,79597

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,91690

10,46823

17,66387

28,13210

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,91690

10,46823

17,66387

28,13210

€ 173,74

4. ongehuwd

3,91690

8,58395

17,66387

26,24782

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,91690

10,46823

17,66387

28,13210

€ 357,70

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,85190

6,37305

4,97826

11,35131

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,85190

6,37305

4,97826

11,35131

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,85190

6,37305

2,48913

8,86218

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,85190

6,37305

2,48913

8,86218

€ 173,74

4. ongehuwd

0,85190

5,22590

2,48913

7,71503

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,85190

6,37305

2,48913

8,86218

€ 357,70

Verenigde Staten van Amerika (NY)

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09130

24,85650

6,81716

31,67366

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09130

24,85650

6,81716

31,67366

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09130

24,85650

3,40858

28,26508

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09130

24,85650

3,40858

28,26508

€ 286,16

4. ongehuwd

1,09130

20,38233

3,40858

23,79091

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09130

24,85650

3,40858

28,26508

€ 388,36

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

14,32170

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.226,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

14,32170

0,00000

21,84000

21,84000

€ 940,24

2. gehuwd gezin niet aldaar

14,32170

0,00000

10,92000

10,92000

€ 286,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

14,32170

0,00000

10,92000

10,92000

€ 286,16

4. ongehuwd

14,32170

0,00000

10,92000

10,92000

€ 286,16

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

14,32170

0,00000

10,92000

10,92000

€ 388,36

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,55960

21,99255

6,66079

28,65334

€ 1.022,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,55960

21,99255

6,66079

28,65334

€ 838,04

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,55960

21,99255

3,33040

25,32295

€ 173,74

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,55960

21,99255

3,33040

25,32295

€ 173,74

4. ongehuwd

9,55960

18,03389

3,33040

21,36429

€ 255,50

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,55960

21,99255

3,33040

25,32295

€ 357,70

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

mei 2017

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95320

23,34630

23,09043

46,43673

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95320

23,34630

23,09043

46,43673

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95320

23,34630

11,54521

34,89151

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95320

23,34630

11,54521

34,89151

€ 449,68

4. ongehuwd

1,95320

19,14397

11,54521

30,68918

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95320

23,34630

11,54521

34,89151

€ 643,86

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,45540

35,43713

13,73333

49,17046

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,45540

35,43713

13,73333

49,17046

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,45540

35,43713

6,86666

42,30379

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,45540

35,43713

6,86666

42,30379

€ 449,68

4. ongehuwd

1,45540

29,05845

6,86666

35,92511

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,45540

35,43713

6,86666

42,30379

€ 643,86

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,30000

7,63152

29,93152

€ 1.124,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,30000

7,63152

29,93152

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,30000

3,81576

26,11576

€ 132,86

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

3,81576

26,11576

€ 194,18

4. ongehuwd

1,00000

18,28600

3,81576

22,10176

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

3,81576

26,11576

€ 500,78

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09130

38,44699

35,63626

74,08325

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09130

38,44699

35,63626

74,08325

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09130

38,44699

17,81813

56,26512

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09130

38,44699

17,81813

56,26512

€ 449,68

4. ongehuwd

1,09130

31,52653

17,81813

49,34466

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09130

38,44699

17,81813

56,26512

€ 643,86

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,52150

45,51088

55,61426

101,12514

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,52150

45,51088

55,61426

101,12514

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,52150

45,51088

27,80713

73,31801

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,52150

45,51088

27,80713

73,31801

€ 449,68

4. ongehuwd

1,52150

37,31892

27,80713

65,12605

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,52150

45,51088

27,80713

73,31801

€ 643,86

Burundi

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1874,88560

40,65418

80,08849

120,74267

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1874,88560

40,65418

80,08849

120,74267

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1874,88560

40,65418

40,04425

80,69843

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1874,88560

40,65418

40,04425

80,69843

€ 449,68

4. ongehuwd

1874,88560

33,33643

40,04425

73,38068

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1874,88560

40,65418

40,04425

80,69843

€ 643,86

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,48240

13,79911

7,10106

20,90017

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,48240

13,79911

7,10106

20,90017

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,48240

13,79911

3,55053

17,34964

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,48240

13,79911

3,55053

17,34964

€ 449,68

4. ongehuwd

1,48240

11,31527

3,55053

14,86580

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,48240

13,79911

3,55053

17,34964

€ 643,86

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,48240

13,79911

16,86503

30,66414

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,48240

13,79911

16,86503

30,66414

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,48240

13,79911

8,43251

22,23162

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,48240

13,79911

8,43251

22,23162

€ 449,68

4. ongehuwd

1,48240

11,31527

8,43251

19,74778

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,48240

13,79911

8,43251

22,23162

€ 643,86

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

722,48750

10,87126

25,94388

36,81514

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

722,48750

10,87126

25,94388

36,81514

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

722,48750

10,87126

12,97194

23,84320

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

722,48750

10,87126

12,97194

23,84320

€ 449,68

4. ongehuwd

722,48750

8,91443

12,97194

21,88637

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

722,48750

10,87126

12,97194

23,84320

€ 643,86

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,52000

52,68085

40,49096

93,17181

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,52000

52,68085

40,49096

93,17181

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,52000

52,68085

20,24548

72,92633

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,52000

52,68085

20,24548

72,92633

€ 449,68

4. ongehuwd

7,52000

43,19830

20,24548

63,44378

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,52000

52,68085

20,24548

72,92633

€ 643,86

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95320

23,24903

31,72430

54,97333

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95320

23,24903

31,72430

54,97333

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95320

23,24903

15,86215

39,11118

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95320

23,24903

15,86215

39,11118

€ 449,68

4. ongehuwd

1,95320

19,06420

15,86215

34,92635

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95320

23,24903

15,86215

39,11118

€ 643,86

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 1.124,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,70000

8,61354

31,31354

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 132,86

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 194,18

4. ongehuwd

1,00000

18,61400

4,30677

22,92077

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,70000

4,30677

27,00677

€ 500,78

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

28,20480

41,20480

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

28,20480

41,20480

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

14,10240

27,10240

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

14,10240

27,10240

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

14,10240

24,76240

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

14,10240

27,10240

€ 500,78

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,70000

6,48102

25,18102

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,70000

6,48102

25,18102

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,70000

3,24051

21,94051

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,70000

3,24051

21,94051

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

15,33400

3,24051

18,57451

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,70000

3,24051

21,94051

€ 500,78

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

77,60000

62,33760

139,93760

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

77,60000

62,33760

139,93760

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

77,60000

31,16880

108,76880

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

77,60000

31,16880

108,76880

€ 449,68

4. ongehuwd

1,00000

63,63200

31,16880

94,80080

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

77,60000

31,16880

108,76880

€ 643,86

Gabon (Afrika)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

667,40650

91,17584

79,03209

170,20793

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

667,40650

91,17584

79,03209

170,20793

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

667,40650

91,17584

39,51605

130,69189

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

667,40650

91,17584

39,51605

130,69189

€ 449,68

4. ongehuwd

667,40650

74,76419

39,51605

114,28024

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

667,40650

91,17584

39,51605

130,69189

€ 643,86

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,50000

19,30500

31,80500

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,50000

19,30500

31,80500

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,50000

9,65250

22,15250

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,50000

9,65250

22,15250

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

10,25000

9,65250

19,90250

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,50000

9,65250

22,15250

€ 500,78

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

311,72310

11,71549

15,68486

27,40035

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

311,72310

11,71549

15,68486

27,40035

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

311,72310

11,71549

7,84243

19,55792

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

311,72310

11,71549

7,84243

19,55792

€ 275,94

4. ongehuwd

311,72310

9,60670

7,84243

17,44913

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

311,72310

11,71549

7,84243

19,55792

€ 500,78

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,96460

44,50638

51,84889

96,35527

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,96460

44,50638

51,84889

96,35527

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,96460

44,50638

25,92444

70,43082

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,96460

44,50638

25,92444

70,43082

€ 449,68

4. ongehuwd

3,96460

36,49523

25,92444

62,41967

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,96460

44,50638

25,92444

70,43082

€ 643,86

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,30000

16,18812

31,48812

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,30000

16,18812

31,48812

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

12,54600

8,09406

20,64006

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,30000

8,09406

23,39406

€ 500,78

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

4,60000

37,53048

42,13048

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

4,60000

37,53048

42,13048

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

4,60000

18,76524

23,36524

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

4,60000

18,76524

23,36524

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

3,77200

18,76524

22,53724

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

4,60000

18,76524

23,36524

€ 500,78

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,20000

6,34452

22,54452

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,20000

6,34452

22,54452

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,20000

3,17226

19,37226

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

3,17226

19,37226

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

13,28400

3,17226

16,45626

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

3,17226

19,37226

€ 500,78

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,32550

42,09715

6,65015

48,74730

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,32550

42,09715

6,65015

48,74730

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,32550

42,09715

3,32507

45,42222

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,32550

42,09715

3,32507

45,42222

€ 275,94

4. ongehuwd

9,32550

34,51967

3,32507

37,84474

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,32550

42,09715

3,32507

45,42222

€ 500,78

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,32550

42,09715

39,90088

81,99803

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,32550

42,09715

39,90088

81,99803

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,32550

42,09715

19,95044

62,04759

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,32550

42,09715

19,95044

62,04759

€ 275,94

4. ongehuwd

9,32550

34,51967

19,95044

54,47011

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,32550

42,09715

19,95044

62,04759

€ 500,78

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,22400

1,90104

15,89656

17,79760

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,22400

1,90104

15,89656

17,79760

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,22400

1,90104

7,94828

9,84932

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,22400

1,90104

7,94828

9,84932

€ 275,94

4. ongehuwd

4,22400

1,55885

7,94828

9,50713

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,22400

1,90104

7,94828

9,84932

€ 500,78

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,40000

7,11828

8,51828

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,40000

7,11828

8,51828

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,40000

3,55914

4,95914

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,40000

3,55914

4,95914

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

1,14800

3,55914

4,70714

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,40000

3,55914

4,95914

€ 500,78

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09130

33,16723

40,50947

73,67670

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09130

33,16723

40,50947

73,67670

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09130

33,16723

20,25474

53,42197

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09130

33,16723

20,25474

53,42197

€ 449,68

4. ongehuwd

1,09130

27,19713

20,25474

47,45187

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09130

33,16723

20,25474

53,42197

€ 643,86

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,70000

9,10260

25,80260

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,70000

9,10260

25,80260

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,70000

4,55130

21,25130

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,70000

4,55130

21,25130

€ 275,94

4. ongehuwd

1,00000

13,69400

4,55130

18,24530

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,70000

4,55130

21,25130

€ 500,78

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

166,11360

38,22709

66,84662

105,07371

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

166,11360

38,22709

66,84662

105,07371

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

166,11360

38,22709

33,42331

71,65040

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

166,11360

38,22709

33,42331

71,65040

€ 449,68

4. ongehuwd

166,11360

31,34622

33,42331

64,76953

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

166,11360

38,22709

33,42331

71,65040

€ 643,86

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09130

33,16723

32,19984

65,36707

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09130

33,16723

32,19984

65,36707

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09130

33,16723

16,09992

49,26715

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09130

33,16723

16,09992

49,26715

€ 449,68

4. ongehuwd

1,09130

27,19713

16,09992

43,29705

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09130

33,16723

16,09992

49,26715

€ 643,86

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95320

21,30350

28,38502

49,68852

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95320

21,30350

28,38502

49,68852

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95320

21,30350

14,19251

35,49601

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95320

21,30350

14,19251

35,49601

€ 449,68

4. ongehuwd

1,95320

17,46887

14,19251

31,66138

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95320

21,30350

14,19251

35,49601

€ 643,86

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,91690

10,46823

35,32774

45,79597

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,91690

10,46823

35,32774

45,79597

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,91690

10,46823

17,66387

28,13210

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,91690

10,46823

17,66387

28,13210

€ 275,94

4. ongehuwd

3,91690

8,58395

17,66387

26,24782

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,91690

10,46823

17,66387

28,13210

€ 500,78

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,85190

6,37305

4,97826

11,35131

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,85190

6,37305

4,97826

11,35131

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,85190

6,37305

2,48913

8,86218

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,85190

6,37305

2,48913

8,86218

€ 275,94

4. ongehuwd

0,85190

5,22590

2,48913

7,71503

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,85190

6,37305

2,48913

8,86218

€ 500,78

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09130

24,85650

6,81716

31,67366

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09130

24,85650

6,81716

31,67366

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09130

24,85650

3,40858

28,26508

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09130

24,85650

3,40858

28,26508

€ 449,68

4. ongehuwd

1,09130

20,38233

3,40858

23,79091

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09130

24,85650

3,40858

28,26508

€ 643,86

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

14,32170

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.481,90

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

14,32170

0,00000

21,84000

21,84000

€ 1.400,14

2. gehuwd gezin niet aldaar

14,32170

0,00000

10,92000

10,92000

€ 367,92

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

14,32170

0,00000

10,92000

10,92000

€ 449,68

4. ongehuwd

14,32170

0,00000

10,92000

10,92000

€ 347,48

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

14,32170

0,00000

10,92000

10,92000

€ 643,86

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,55960

21,99255

6,66079

28,65334

€ 1.165,08

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,55960

21,99255

6,66079

28,65334

€ 1.124,20

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,55960

21,99255

3,33040

25,32295

€ 214,62

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,55960

21,99255

3,33040

25,32295

€ 275,94

4. ongehuwd

9,55960

18,03389

3,33040

21,36429

€ 296,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,55960

21,99255

3,33040

25,32295

€ 500,78