Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2017, 48143Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 augustus 2017 met kenmerk 1236565, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juni 2017, kenmerk 1170646 houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3 van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juni 2017, kenmerk 11706646 houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg (Stcrt. 2017, 37904);

Besluit:

Enig artikel

Het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juni 2017, kenmerk 11706646 houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg (Stcrt. 2017, 37904) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker