Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalStaatscourant 2017, 4782Ruimtelijke plannenGemeente Stadskanaal, vastgesteld omgevingsvergunning ‘Landelijk gebied, Holte 80’ en Wijzigingsplan ‘Landelijk gebied Holte 80’ te Onstwedde

Logo Stadskanaal

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Landelijk gebied Holte 80’ hebben vastgesteld. Tevens hebben zij de omgevingsvergunning ‘Landelijk gebied, Holte 80’ verleend. Met het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning wordt een vormverandering van het bouwvlak en de bouw van een loods mogelijk gemaakt

Waar kunt u het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning inzien? De beschikking en het wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 26 januari 2017 tot en met 8 maart 2017 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.WZ1501-vs01  en http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.OV1501-vs01 en op www.stadskanaal.nl.

U wilt beroep instellen?

De coördinatieregeling is van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, tegen dit besluit beroep kunnen instellen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage). Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).