Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadStaatscourant 2017, 46119VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning, Boekweit ongenummerd te Sint-Oedenrode

Logo Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat het een beschikking op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft opgesteld met betrekking tot een omgevingsvergunning.

 

Gegevens aanvraag

 

Omschrijving: het bouwen van 10 woningen

Globale Locatie: Boekweit ongenummerd te Sint-Oedenrode

Zaaknummer: OV-2017-0370

 

Het ontwerpbesluit is reeds verzonden aan de aanvrager op 19 juli 2017.

 

Het college is voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Vanaf heden ligt de ontwerpbeschikking evenals alle ter zake zijnde stukken ter inzage op het stadhuis. Vanaf heden kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.001, 5460 DA Veghel. Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kan een afspraak worden gemaakt onder telefoonnummer 14 0413.

 

Veghel,

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad.