Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg - Rectificatie bekendmaking Staatscourant 2017 nr. 21412

Logo Limburg

2017/20809

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG

Gelet op artikel 13, tweede, derde en vierde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 22 maart 2017;

BESLUIT:

Vast te stellen een herijking van de stemverdeling van de leden van het Algemeen Bestuur.

 

Artikel I

Artikel 13, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg komt te luiden:

2. De leden van het algemeen bestuur hebben in de vergadering de volgende stemmen:

Gemeente Beek: 4

Gemeente Brunssum: 2

Gemeente Eijsden-Margraten: 2

Gemeente Gulpen-Wittem: 2

Gemeente Heerlen: 8

Gemeente Kerkrade: 4

Gemeente Landgraaf: 4

Gemeente Maastricht: 8

Gemeente Meerssen: 2

Gemeente Nuth: 4

Gemeente Onderbanken: 2

Gemeente Schinnen: 2

Gemeente Simpelveld: 2

Gemeente Sittard-Geleen: 8

Gemeente Stein: 8

Gemeente Vaals: 2

Gemeente Valkenburg aan de Geul: 2

Gemeente Voerendaal: 2

Provincie Limburg: 32

 

Artikel II

Het gewijzigde artikel 13, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg treedt in werking op de dag na bekendmaking door gedeputeerde staten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 5 april 2017

 

De secretaris,

 

De voorzitter,

 

Naar boven