Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadStaatscourant 2017, 44093VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning, Boekweit ong. te Sint Oedenrode

Logo Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat het een ontwerp-beschikking op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft opgesteld met betrekking tot een omgevingsvergunning.

 

Gegevens ontwerpbesluit

Omschrijving: bouwen van 10 woningen

Globale Locatie: Boekweit ong. te Sint Oedenrode

Zaaknummer: OV-2017-0370

 

Het ontwerpbesluit is reeds verzonden aan de aanvrager op 19-7-2017

 

Veghel,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad.