Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2017, 42321VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tot het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats aan de Tersluis 

Logo Groningen

Bezoekadres

Gedempte Zuiderdiep 98

Postadres

Postbus 7081

9701 JB Groningen

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord Nederland District Groningen Afdeling Verkeersondersteuning over de handhaafbaarheid van maatregel en plaatsing. De maatregel is conform het advies van de Politie Eenheid Noord Nederland District Groningen Afdeling Verkeersondersteuning. Het advies is als bijlage bijgevoegd.

Motivering

Op de openbare weg de Tersluis wordt een voetgangersoversteekplaats als bedoeld in artikel 49 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens aangebracht tot “voetgangersoversteekplaats”.

In verband met de inrichting van de Tersluis en overwegende dat in verband met de veiligheid-, de intensiteit- en ter regulering van het verkeer op een gedeelte van de Tersluis onmiddellijk ten zuidwesten van de De Overtoom, onmiddellijk ten noordoosten van de verbindingspad tussen de Tersluis en Wakerdijk, onmiddelijke ten oosten van Het Sas, onmiddellijk ten westen en ten oosten van Het Spui en onmiddelijke ten westen van de Ringdijk het noodzakelijk is dat hier voetgangersoversteekplaatsen worden aangebracht.

Besluit