Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LosserStaatscourant 2017, 42156OverigOntwerp-bestemmingsplan, Luttermolenveld, 3e partiële herziening, gemeente Losser

Logo Losser

Met ingang van 20 juli 2017 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan Luttermolenveld, 3e partiële herziening.Met dit bestemmingsplan wordt de recreatieve bestemming van 6 recreatiewoningen en 3 bouwkavels op het Luttermolenveld in De Lutte omgezet in een reguliere woonbestemming.Het ontwerpbestemmingsplan kan gedurende bovenvermelde periode van 6 weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

 

Gedurende de bovenvermelde periode van 6 weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.