Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2017, 41303VergunningenOntwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder, Duifhuisweg 2, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Het college van Oisterwijk heeft een verzoek ontvangen om vaststelling van hogere grenswaarde volgens de Wet geluidhinder voor het plan Duifhuisweg 2 in Oisterwijk.

 

Naar aanleiding van dit verzoek is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai. De hogere grenswaarde heeft tot doel voor wat betreft geluid een goed woon- en leefklimaat te garanderen ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen.

 

Het college is van plan om op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vast te stellen.

 

Ter inzage

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen gelijktijdig met het ontwerpwijzigingsplan vanaf 21 juli gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdsag van 8.30 uur tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur. U kunt de stukken op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

 

Zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen tijdens de inzagetermijn. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van Oisterwijk, postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.