Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2017, 40322Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Scouting Laren

Logo Laren

Burgemeester en wethouders van Laren maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 juni 2017 het bestemmingsplan Scouting Laren, NL.IMRO.0417.BPScoutingLW‐Va02 heeft vastgesteld.

Het betreft het perceel van de scouting in Laren aan de Veerweg en de omringende gronden. Het bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van de uitspraak van 8 maart 2017 van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naar aanleiding van deze uitspraak is op de verbeelding van het bestemmingsplan de bouwvlek aangegeven en is de toelichting aangepast.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt vanaf 13 juli 2017 voor 6 weken ter inzage (tot en met 23 augustus 2017) in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes bij de balie Vergunningen.

U kunt hier op afspraak terecht. Ook kunt u het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen van beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Laren 13 juli 2017