Vaststellen bestemmingsplan “Wijziging bouwvlak sorteerloods en huisvesting Kesselseweg 32a Helden”

Logo Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat de gemeenteraad op 17-01-2017 het bestemmingsplan “Wijziging bouwvlak sorteerloods en huisvesting Kesselseweg 32a Helden” gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied, gelegen aan de Kesselseweg 32a, postcode 5988NE, te Helden. Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van het wijzigen het bouwvlak voor een sorteerloods en huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten.

Inzien vastgesteld bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn tot en met 09-03-2017 raadpleegbaar via:

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0152-VG01;

  • Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl;

  • Op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen van 2 5-01-2017 tot en met 08-03-2017 beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact met Paul Cuppen of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Panningen, 26 januari 2017

Naar boven