Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NENStaatscourant 2017, 39557Overig

Nieuwe normen NEN

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode van 8 juni 2017 tot en met 6 juli 2017. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan.

Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl).

Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.

Document number

Title

AgroFood & Consument

 

NEN-EN-ISO 11290-1:2017 en

Microbiologie van de voedselketen – Horizontale methode voor de detectie en de telling van Listeria monocytogenes en andere Listeria spp. – Deel 1: Detectiemethode

NEN-EN-ISO 11290-2:2017 en

Microbiologie van de voedselketen – Horizontale methode voor de detectie en de telling van Listeria monocytogenes en andere Listeria spp. – Deel 2: Methode voor de bepaling van het aantal

NEN-EN 12130:2017 Ontw. en

Veren en dons – Beproevingsmethoden – Bepaling van het vulvermogen (dichtheid) Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 16995:2017 en

Voedingsmiddelen – Plantaardige oliën en voedingsmiddelen op basis van plantaardige oliën – Bepaling van verzadigde koolwaterstoffen (MOSH) en aromatische koolwaterstoffen (MOAH) uit minerale olie met online HPLC-GC-FID analyse

NVN-CEN/TS 17083:2017 en

Voedingsmiddelen – Bepaling van acrylamide in voedsel en koffie met gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS)

NEN-EN-ISO 18415:2017 en

Cosmetica – Microbiologie – Detectie van gespecificeerde en niet gespecificeerde micro-organismen

NEN-EN-ISO 21148:2017 en

Cosmetica – Microbiologie – Algemene instructies voor microbiologisch onderzoek

NEN-EN-ISO 21149:2017 en

Cosmetica – Microbiologie – Telling en detectie van aerobe mesofiele bacteriën

NEN-EN 959:2017 Ontw. en

Bergbeklimmersuitrusting – Rotshaken – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2017-08-21

   

Bouw & Installatie

 

NEN 1006:2015/A1:2017 Ontw. nl

Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties Commentaar voor: 2017-10-15

NEN-EN 1017:2014+A1:2017 en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Dolomiet (half gebrand)

NEN-EN 12098-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Meet- en regelapparatuur voor verwarmingssystemen – Deel 1: Meet- en regelapparatuur voor warm waterverwarming – Module M3-5,6,7,8

NEN-EN 12098-3:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Meet- en regelapparatuur voor verwarmingssystemen – Deel 3: Meet- en regelapparatuur voor elektrische verwarmingssystemen – Modules M3-5,6,7,8

NEN-EN 12098-5:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Meet- en regelapparatuur voor verwarmingssystemen – Deel 5: Regeling van in- en uitschakelapparatuur voor verwarmingssystemen – Modules M3-5,6,7,8

NPR-CEN/TR 12831-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting – Deel 2: Toelichting en verantwoording van EN 12831-1, Module M3-3

NPR-CEN/TR 12831-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting – Deel 4: Toelichting en verantwoording van EN 12831-3, Module M8-2, M8-3

NEN-EN 13141-3:2017 en

Ventilatie van gebouwen – Prestatiebeproeving van onderdelen/producten voor woningventilatie – Deel 3: Afzuigkappen voor huishoudelijk gebruik

NEN-EN 13497:2017 Ontw. en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de weerstand tegen mechanische belasting van buitengevelisolatiesystemen (ETICS) Commentaar voor: 2017-08-14

NEN-EN 14134:2017 Ontw. en

Ventilatie van gebouwen – Prestatiebeproeving en installatiecontrole van ventilatiesystemen van woningen Commentaar voor: 2017-07-17

NEN-EN 14972-1:2017 Ontw. en

Vaste brandblusinstallaties – Watermistinstallaties – Deel 1: Ontwerp, installatie, inspectie en onderhoud Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 15193-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Energiebehoefte voor verlichting – Deel 1: Specificaties, Module M9

NEN-EN 15232-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Deel 1: Invloed van gebouwautomatisering, regelingen en gebouwbeheer – Modules M10-4,5,6,7,8,9,10

NEN-EN 15316-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 1: Algemeen en uitdrukking van de Energieprestatie, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

NEN-EN 15316-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 2: Afgiftesystemen voor ruimteverwarming (warmte en koeling), Module M3-5, M4-5

NEN-EN 15316-3:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 3: Distributiesystemen voor verwarming (warm tapwater, warmte en koeling), Module M3-6, M4-6, M8-6

NEN-EN 15316-4-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 4-1: Ruimteverwarming en warm tapwater, verbrandingssystemen (boilers, biomassa), Module M3-8-1, M8-8-1

NEN-EN 15316-4-10:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 4-10: Opwekkingssystemen voor windenergie, Module M11-8-7

NEN-EN 15316-4-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 4-2: Warmteopwekkers voor ruimteverwarming, warmtepompsystemen, Module M3-8-2, M8-8-2

NEN-EN 15316-4-3:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 4-3: Warmteopwekkers, thermische zonne-energie- en fotovoltaïsche systemen, Module M3-8-3,M8-8-3,M11-8-3

NEN-EN 15316-4-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 4-4: Warmteopwekkers voor ruimteverwarming, gebouwgebonden warmtekrachtkoppelingsystemen, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

NEN-EN 15316-4-5:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 4-5: Stadsverwarming en -koeling, Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

NEN-EN 15316-4-8:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 4-8: Warmteopwekkers voor ruimteverwarming, luchtverwarming en plafond stralingssystemen voor verwarming, inclusief kachels (lokaal), Module M3-8-8

NEN-EN 15316-5:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 5: Ruimteverwarming en opslagsystemen voor warm tapwater (geen koeling), M3-7, M8-7

NPR-CEN/TR 15316-6-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Verwarmingssystemen en watergedragen koelsystemen in gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 6-1: Toelichting en verantwoording van EN 15316-1, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

NPR-CEN/TR 15316-6-10:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 6-10: Toelichting en verantwoording van EN 15316-5, Module M3-7, M8-7

NPR-CEN/TR 15316-6-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 6-2: Toelichting en verantwoording van EN 15316-2, Module M3-5, M4-5

NPR-CEN/TR 15316-6-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 6-4: Toelichting en verantwoording van EN 15316-4-1, Module M3-8-1, M8-8-1

NPR-CEN/TR 15316-6-5:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 6-5: Toelichting en verantwoording van EN 15316-4-2, Module M3-8

NPR-CEN/TR 15316-6-6:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 6-6: Toelichting en verantwoording van EN 15316-4-3 – Module M3-8-3, M8-8-3

NPR-CEN/TR 15316-6-7:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 6-7: Toelichting en verantwoording van EN 15316-4-4, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

NPR-CEN/TR 15316-6-8:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 6-8: Toelichting en verantwoording van EN 15316-4-5 (Stadsverwarming en koeling), Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

NPR-CEN/TR 15316-6-9:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte en het systeemrendement – Deel 6-9: Toelichting en verantwoording van EN 15316-4-8, Module M3-8-8

NEN-EN 15378-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Verwarmingssystemen en warm tapwater – Deel 1: inspectie van boilers, verwarmingssystemen en warm tapwater, Module M3-11, M8-11

NPR-CEN/TR 15378-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Verwarmingssystemen en warm tapwater – Deel 2: Toelichting en verantwoording van EN 15378-1, Module M3-11, M8-11

NPR-CEN/TR 15378-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Verwarmingssystemen en warm tapwater – Deel 4: Toelichting en verantwoording van EN 15378-3, Module M3-10, M8-10

NEN-EN 15459-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Verwarmingssystemen en op water gebaseerde koelsystemen in gebouwen – Deel 1: Economische evaluatieprocedure voor energiesystemen in gebouwen, Module M1-14

NPR-CEN/TR 15459-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Economische evaluatieprocedure voor energiesystemen in gebouwen – Deel 2: Toelichting en verantwoording van EN 15459-1, Module M1-14

NEN-EN 15500-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Meet- en regelapparatuur voor verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingssystemen – Deel 1: Elektronische regelapparatuur voor afzonderlijke zones – Module M3-5, M4-5, M5-5

NEN-ISO 16611:2017 en

Plastic leidingsystemen voor drainage en afvalverwerking zonder druk – Niet-ronde leidingen en hun verbindingen gemaakt van GRP gebaseerd op UP – Afmetingen, eisen en testen

NPR-CEN/TR 16798-10:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Ventilatie van gebouwen – Deel 10: Verklaring van de eisen in EN 16798-9 – Berekeningsmethoden voor de energiebehoefte van koelsystemen (Module M4-1, M4-4, M4-9) – Algemeen

NEN-EN 16798-13:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Ventilatie van gebouwen – Deel 13: Berekening van koelsystemen (Module M4-8) – Opwekking

NPR-CEN/TR 16798-14:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Ventilatie van gebouwen – Deel 14: Verklaring van de eisen in EN 16798-13 – Berekening van koelsystemen (Module 4-8) – Opwekking

NEN-EN 16798-15:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Ventilatie van gebouwen – Deel 15: Berekening van koelsystemen (Module M4-7) – Opslag

NEN-EN 16798-17:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Deel 17: Ventilatie van gebouwen – Richtlijnen voor inspectie van de ventilatie en airconditioning systemen, Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11

NPR-CEN/TR 16798-18:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Ventilatie van gebouwen – Deel 18: Verklaring van de eisen in EN 16798-17 – Richtlijnen voor inspectie van de ventilatie en airconditioning systemen (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

NPR-CEN/TR 16798-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Deel 4: Ventilatie van utiliteitsgebouwen – Prestatie-eisen voor ventilatie- en airconditioning systemen – Technisch rapport – Verklaring van de eisen in EN 16798-3

NEN-EN 16798-5-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 – Ventilatie van gebouwen – Berekeningsmethoden voor de energiebehoefte van ventilatie- en airconditioning systemen – Deel 5-1: Distributie en opwekking – Methode 1

NPR-CEN/TR 16798-6:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Ventilatie van gebouwen – Deel 6: Verklaring van de eisen in EN 16798-5-1 en 16798-5-2 – Berekeningsmethoden voor de energiebehoefte van ventilatie- en airconditioning systemen (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8)

NEN-EN 16798-7:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Ventilatie van gebouwen – Deel 7: Berekeningsmethoden voor de bepaling van de luchtvolumestroom en de infiltratie in gebouwen (Module M5-5)

NPR-CEN/TR 16798-8:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Ventilatie van gebouwen Deel 8: Verklaring van de eisen in EN 16798-7 – Berekeningsmethoden voor de bepaling van de luchtvolumestroom en de infiltratie in gebouwen (Module M5-5)

NEN-EN 16798-9:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Ventilatie van gebouwen – Deel 9: Berekeningsmethoden voor de energiebehoefte van koelsystemen (Modules M4-1, M4-4, M4-9) – Algemeen

NEN-EN 16925:2017 2e Ontw. en

Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 16947-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen – Gebouwbeheersystemen – Deel 1: Module M10-12

NEN-EN 1822-1:2017 Ontw. en

Luchtfilters met een hoog rendement (EPA, HEPA en ULPA) – Deel 1: Classificatie, beproevingsmethoden, merken Commentaar voor: 2017-08-07

NEN-EN 203-2-1:2015/Ontw. A1:2017 en

Grootkeukengastoestellen – Deel 2-1: Specifieke eisen – Open branders en wokbranders Commentaar voor: 2017-07-31

NEN 6060:2015/A1:2017 Ontw. nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten Commentaar voor: 2017-09-01

NEN 6079+C1:2016/A1:2017 Ontw. nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten – Risicobenadering Commentaar voor: 2017-09-01

NEN 7120+C2:2012/A1:2017 nl

Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode

NEN 7125:2017 nl

Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) – Bepalingsmethode

CEN/CLC Guide 35:2017 en

Modalities for the common sessions of CEN and CENELEC governing bodies and for the common meetings of their advisory groups

   

Elektriciteits Voorziening

 

NEN-EN-IEC 60034-18-42:2017 en

Roterende elektrische machines – Deel 18-42: Elektrische isolatiesystemen die bestand zijn tegen partiële ontladingen (Type II) voor gebruik in roterende elektrische machines die worden gevoed door spanningsomzetters – Typebeproevingen

NEN-EN-IEC 60143-1:2015/C1:2017 en

Series capacitors for power systems – Part 1: General

NEN-IEC 60287-3-1:2017 en

Kabels voor sterkstroom – Berekening van de toelaatbare stroom. Deel 3-1: Omgevingsomstandigheden – Referentie-omgevingsomstandigheden

NEN-EN-IEC 62056-7-3:2017 en

Electricity metering data exchange – The DLMS/COSEM suite – Part 7-3: Wired and wireless M-Bus communication profiles for local and neighbourhood networks

NEN-EN-IEC 62325-451-1:2017 en

Framework for energy market communications – Part 451-1: Acknowledgement business process and contextual model for CIM European market

NPR-IEC/TR 62543:2011/A1:2017 en

Spanningsbronomzetters die gebruik maken van hoogspanningsgelijkstroomtransmissie

NPR-IEC/TR 62543:2011/A2:2017 en

Spanningsbronomzetters die gebruik maken van hoogspanningsgelijkstroomtransmissie (VSC)

NEN-EN-IEC 62619:2017 en

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications

NEN-EN-IEC 62877-1:2016/C1:2017 en

Electrolyte and water for vented lead acid accumulators – Part 1: Requirements for electrolyte

   

Elektrische Installaties

 

NEN-EN 50131-4:2017 Ontw. en

Alarmsystemen – Inbraak- en overvalsystemen – Deel 4: Waarschuwingsapparatuur Commentaar voor: 2017-08-15

NEN-IEC 60092-376:2017 en

Elektrische installaties aan boord van schepen – Deel 376: Kabels voor besturings- en instrumentatiestroomketens 150/250 V (300 V)

NEN-EN-IEC 62561-1:2017 en

Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) – Deel 1: Eisen voor verbindingsmiddelen

NEN-EN-IEC 62745:2017 en

Veiligheid van machines – Eisen aan draadloze besturingssystemen voor machines.

   

Elektrische Producten

 

NEN-EN 50625-2-4:2017 Ontw. en

Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE – Deel 2-3: Verwerkingseisen voor zonnepanelen Commentaar voor: 2017-07-18

NVN-CLC/TS 50625-4:2017 en

Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE – Deel 4: Specificatie voor de inzameling en logistiek in verband met WEEE

NEN-EN 50647:2017 en

Basic standard for the evaluation of workers' exposure to electric and magnetic fields from equipment and installations for the production, transmission and distribution of electricity

NEN-EN 50664:2017 2e Ontw. en

Generic standard to demonstrate the compliance of equipment used by workers with limits on exposure to electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz), when put into service or in situ Commentaar voor: 2017-07-04

NEN-EN 50665:2017 2e Ontw. en

Generic standard for assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz) Commentaar voor: 2017-07-04

NEN-EN 55016-1-5:2015/A1:2017 en

Specificatie voor meetapparatuur en meetmethoden voor radiostoringen en immuniteit – Deel 1-5: Meetapparatuur voor radiostoringen en immuniteit – Antennekalibratielocaties en referentie beproevingslocaties voor 5 MHz tot 18 GHz

NEN-EN 55016-1-6:2015/A1:2017 en

Specificatie voor meetapparatuur en meetmethoden voor radiostoringen en immuniteit – Deel 1-6: Meetapparatuur voor radiostoringen en immuniteit – EMC antenne kalibratie

NEN-EN-IEC 60068-2-69:2017 en

Environmental testing – Part 2-69: Tests – Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method

NEN-EN-IEC 60695-1-30:2017 en

Fire hazard testing – Part 1-30: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products – Preselection testing process – General guidelines

NEN-EN-IEC 60747-16-1:2002/A2:2017 en

Halfgeleiderelementen – Deel 16-1: Microgolf geïntegreerde schakelingen – Versterkers

NEN-EN-IEC 60810:2015/A1:2017 en

Lampen voor wegvoertuigen – Prestatie-eisen

NEN-EN-IEC 61000-4-39:2017 en

Electromagnetic Compatibility (EMC) – Part 4-39: Testing and measurement techniques – Radiated fields in close proximity – Immunity test

NEN-EN-IEC 61076-2-113:2017 en

Connectors for electronic equipment – Product requirements – Part 2-113: Circular connectors – Detail specification for connectors with M12 screw locking with power and signal contacts for data transmission with frequency up to 100 MHz

NEN-EN-IEC 62433-3:2017 en

EMC IC modelling – Part 3: Models of Integrated Circuits for EMI behavioural simulation – Radiated emissions modelling (ICEM-RE)

NEN-IEC 62715-5-1:2017 en

Flexible display devices – Part 5-1: Measuring methods of optical performance

NEN-IEC 62715-6-2:2017 en

Flexible display devices – Part 6-2: Environmental testing methods

NEN-IEC 62908-12-10:2017 en

Touch and interactive displays – Part 12-10: Measurement methods of touch displays – Touch and electrical performance

NEN-EN-IEC 62949:2017 en

Bijzondere veiligheidseisen voor apparatuur die wordt aangesloten op informatie- en communicatietechnologie-netwerken

   

Elektro & ICT

 

NEN-EN 300224:2017 en

Landmobiele dienst – radioapparatuur voor oproepdiensten werkend in het 25 MHz – 470 MHz frequentiegebied – Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van richtlijn 2014/53/EU

NEN-EN 300422-4:2017-05 en

Draadloze microfoons – Audio PMSE tot 3 GHz – Deel 4: Ondersteunende luisterapparatuur met persoonlijke geluidversterkers en inductieve systemen tot 3 GHz – Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van richtlijn 2014/53/EU

NEN-EN 301357:2017-06 en

Draadloze audio-apparatuur in het gebied van 25 MHz tot 2000 MHz – Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van richtlijn 2014/53/EU

NEN-EN 302296:2017-06 en

Digitale aardse TV -zenders – Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van richtlijn 2014/53/EU

NEN-EN 303413:2017 en

Satelliet grondstations en systemen (SES) – Tussenversterkers voor wereldwijde navigatie satelliet systemen (GNSS) – radioapparatuur werkend in de 1164 MHz tot 1300 MHz en 1559 MHz tot 1610 MHz frequentiebanden – Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van richtlijn 2014/53/EU

   

Energie

 

NEN-EN 12480:2017 Ontw. en

Gasmeters – Gasmeters met roterend verdringerelement Commentaar voor: 2017-08-07

NEN-EN 12916:2017 Ontw. en

Aardolieproducten – Bepaling van de soorten aromatische koolwaterstoffen in het middendestilaat – Methode met hogedrukvloeistofchromatografie en brekingsindexdetectie Commentaar voor: 2017-08-28

NEN-EN-ISO 15257:2017 en

Kathodische bescherming – Competentie niveaus en certificatie van personeel betreffende kathodische bescherming – Basis voor certificatieschema

NEN-EN 15293:2017 2e Ontw. en

Brandstoffen voor wegvoertuigen – Ethanol (E85) motorbrandstof – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2017-08-21

NEN-EN-ISO 16664:2017 en

Gasanalyse – Gebruik van gassen en gasmengsels voor kalibratiegassen – Algemene richtlijnen

NEN-EN 16723-2:2017 en

Aardgas en biomethaan voor gebruik in transport en biomethaan voor invoeding in het aardgasnetwerk – Deel 2: Specificaties voor brandstoffen voor wegvoertuigen

   

Industrie

 

NEN-EN 1104:2017 Ontw. en

Papier en karton om in contact te komen met voedingsmiddelen – Bepaling van de overdracht van anti-microbiële stoffen Commentaar voor: 2017-07-17

NEN-EN 12498:2017 Ontw. en

Papier en karton – Papier en karton bestemd om in contact te komen met voedingsmiddelen – Bepaling van cadmium en lood in een waterig extract Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 12927:2017 Ontw. en

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen – Kabels Commentaar voor: 2017-08-14

CEN/TR 13121-5:2017 en

GRP tanks and vessels for use above ground – Part 5: Example calculation of a GRP-vessel

NEN-EN 13480-3:2012/A1:2017 en

Metalen industriële leidingsystemen – Deel 3: Ontwerp en berekening

NEN-EN 13480-4:2012/A5:2017 en

Metalen industriële leidingsystemen – Deel 4: Fabricage en installatie

NEN-EN 1384:2017 en

Helmen voor de ruitersport

NEN-EN 14116:2012+A1:2014/Ontw. A2:2017 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen – Digitale interface voor het productherkenningssysteem Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 14387:2017 Ontw. en

Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Gasfilter(s) en combinatiefilter(s) – Eisen, beproeving, merken Commentaar voor: 2017-08-07

NEN-EN 1439:2017 en

LPG-uitrusting en toebehoren – Procedure voor de controle van een navulbare LPG cilinder, voor, tijdens en na het vullen

NEN-EN-ISO 14555:2017 en

Lassen – Boogboutlassen van metalen

NEN-EN 148-1:2017 Ontw. en

Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Schroefdraad voor gelaatstukken – Deel 1: Standaardschroefdraadverbinding Commentaar voor: 2017-08-07

NEN-EN 15341:2017 Ontw. en

Onderhoud – Strategische prestatiekenmerken voor onderhoud Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 16186-3:2016/Ontw. A1:2017 en

Railtoepassingen – Bestuurderscabine – Deel 3: Ontwerp van informatiemiddelen Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 16523-1:2015/Ontw. A1:2017 en

Bepaling van de materiële weerstand van permeatie door chemicaliën – Deel 1: Permeatie door chemische vloeistof onder voorwaarden van voortdurend contact Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 16523-2:2015/Ontw. A1:2017 en

Bepaling van de materiële weerstand van permeatie door chemicaliën – Deel 2: Permeatie door gasvormige chemicaliën onder voorwaarden van voortdurend contact Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 16587:2017 en

Railtoepassingen – Ontwerp voor PRM gebruik – Eisen voor belemmeringsvrije verkeerspaden in de infrastructuur

NEN-EN 16603-50-15:2017 en

Space engineering – CANbus extention protocol

NEN-EN 16657:2017 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen – Tankuitrusting voor overvulbeveiligingsmiddelen voor niet-verplaatsbare tanks

NEN-EN 16657:2017/Ontw. A1:2017 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen – Tankuitrusting voor overvulbeveiligingsmiddelen voor niet-verplaatsbare tanks Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 16820:2017 en

Slangassemblages voor gebruik in de farmaceutische en biotechnologische industrie met slangen van niet-metallische materialen – Elastomerische slangen met of zonder Liner

NEN-EN 16821:2017 en

Slangassemblages voor gebruik in de farmaceutische en biotechnische industrie met slangen van niet-metallische materialen – Slangen van siliconenrubber

NEN-EN 16842-3:2017 Ontw. en

Gemotoriseerde transportwerktuigen – Zicht – Beproevingsmethoden ter verificatie – Deel 3: Reach trucks met een hefvermogen tot en met 10 000 kg Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 16842-4:2017 Ontw. en

Gemotoriseerde transportwerktuigen – Zicht – Beproevingsmethoden ter verificatie – Deel 4: Heftrucks met variabele reikwijdte en een hefvermogen tot en met 10 000 kg Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 16842-6:2017 Ontw. en

Gemotoriseerde transportwerktuigen – Zicht – Beproevingsmethoden ter verificatie – Deel 6: Transportwerktuigen met zittende bestuurder met contragewicht en terreintransportwerktuigen met mast met een hefvermogen tot en met 10 000 kg Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 16842-7:2017 Ontw. en

Gemotoriseerde transportwerktuigen – Zicht – Beproevingsmethoden ter verificatie – Deel 7: Transportwerktuigen met variabele reikwijdte of met mast voor de behandeling van containers met een lengte van 6 m en langer Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 1709:2017 Ontw. en

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor personenvervoer – Inspectie voor oplevering en instructies voor onderhoud en inspecties tijdens bedrijf Commentaar voor: 2017-08-14

NEN-EN 17124:2017 Ontw. en

Hydrogen fuel – Product specification and quality assurance – Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 17127:2017 Ontw. en

Gaseous hydrogen – Fueling stations – Part 1: General requirements Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-ISO 18844:2017 en

Photography – Digital cameras – Image flare measurement

NEN-ISO 19720-1:2017 en

Machines en materieel voor gebouwen – installaties voor de bereiding van beton en mortel – deel 1: terminologie en commerciële specificaties

NEN-EN-ISO 25178-72:2017 en

Geometrische Productspecificaties (GPS) – Oppervlaktegesteldheid: vlakken – Deel 72: XML file format x3p

NEN 2559:2001/A4:2017 nl

Onderhoud van draagbare blustoestellen

NEN-ISO 26910-1:2009/A1:2017 en

Veren – Kogelstralen – Deel 1: Algemene procedures

NEN-EN 2714-013:2017 en

Aerospace series – Cables, electrical, single and multicore for general purpose – Operating temperatures between -55 °C and 260 °C – Part 013: DR family, screened (spiral) and jacketed, UV laser printable – Product standard

NEN-EN 2997-001:2017 en

Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures – 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak – Part 001: Technical specification

NEN-EN 360:2017 2e Ontw. en

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Valbeveiligers met automatische lijnspanner Commentaar voor: 2017-08-14

NEN-EN 3773-006:2017 en

Aerospace series – Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated currents 1 A to 25 A – Part 006: 6,3 mm blade terminal – Product standard

NEN-EN-ISO 4254-12:2012/A1:2017 en

Landbouwmachines – Veiligheid – Deel 12: Cirkelmaaiers en klepelmaaiers – Veiligheid

NEN-ISO 4378-1:2017 en

Glijlagers – Termen, definities, classificatie en indeling – Deel 1: Ontwerp, lagermaterialen en hun eigenschappen

NEN-ISO 4378-2:2017 en

Glijlagers – Termen, definities, classificatie en symbolen – Deel 2: Wrijving en slijtage

NEN-ISO 4378-3:2017 en

Glijlagers – Termen, definities, classificatie en indeling – Deel 3: Smering

NEN-EN 4674-003:2017 en

Aerospace series – Electrical cables, installation – Self-wrapping shielding (EMI) protective sleeve – Part 003: Open sleeve – Inside pressurized area – EMI protection 5 kA – Temperature range – 65 °C to 200 °C – Product standard

NEN-EN 474-1:2006+A4:2013/Ontw. A5:2017 en

Grondverzetmachines – Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen Commentaar voor: 2017-07-03

NEN-EN 4804:2017 en

Aerospace series – Flange couplings – Swivel flange with 4 fastening holes, in nickel alloy – Inch series

NEN-EN 4805:2017 en

Aerospace series – Flange couplings – Weld coupling, straight, in heat resisting steel – Inch series

NEN-EN 4806:2017 en

Aerospace series – Flange couplings – Weld coupling, straight, in nickel alloy – Inch series

NEN-EN 4809:2017 en

Aerospace series – Flange couplings – Gasket seal with fluorocarbon seal on aluminium plate with 3 fastening holes – Inch series

NEN-EN-ISO 5211:2017 en

Industriële afsluiters – Aansluitingen van gedeeltelijk draaibaar bediende afsluiters

NEN-ISO 532-1:2017 en

Akoetsiek – Methoden voor berekening van luidheid – Deel 1: Zwicker methode

NEN-EN-ISO 636:2017 en

Lastoevoegmaterialen – Staven, draad, lasmetaal voor het TIG-lassen van ongelegeerd staal en fijnkorrelig staal – Indeling

NEN-EN-ISO 6806:2017 en

Rubberslangen en -slangassemblages voor het gebruik in oliebranders – Specificatie

NEN-EN 716-1:2017 en

Meubelen – Kinderledikanten en opvouwbare kinderbedjes voor huishoudelijk gebruik – Deel 1: Veiligheidseisen

NEN-EN 716-2:2017 en

Meubelen – Kinderledikanten en opvouwbare kinderbedjes voor huishoudelijk gebruik – Deel 2: Beproevingsmethoden

NEN-ISO 8255-1:2017 en

Microscopes – Cover glasses – Part 1: Dimensional tolerances, thickness and optical properties

   

Kennis- & Informatiediensten

 

CWA 17027-103:2016 en

Business Interoperability Interfaces for Public Procurement in Europe – E-Tendering – Part 103: Profile BII22 Advanced Call for Tenders

NEN-ISO 19731:2017 en

Digital analytics and web analyses for purposes of market, opinion and social research – Vocabulary and service requirements

NEN-ISO/IEC 20000-6:2017 en

Information technology – Service management – Part 6: Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems

NEN-ISO/IEC 29134:2017 en

Information technology – Security techniques – Guidelines for privacy impact assessment

CEN/TR 419010:2017 en

Framework for standardization of signatures – Extended structure including electronic identification and authentication

CEN/TR 419200:2017 en

Guidance for signature creation and other related devices

NEN-EN-IEC 60793-1-60:2017 en

Optical fibres – Part 1-60: Measurement methods and test procedures – Beat length

NEN-EN-IEC 61291-5-2:2017 en

Optical amplifiers – Part 5-2: Qualification specifications – Reliability qualification for optical fibre amplifiers

NEN-EN-IEC 61300-2-55:2017 en

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-55: Tests – Strength of mounted adaptor

   

Materialen & Bouwproducten

 

NEN-EN 10264-2:2017 Ontw. en

Staaldraad en draadproducten – Staaldraad voor kabels – Deel 2: Koudgetrokken draad van ongelegeerd staal voor kabels voor algemene toepassingen Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-ISO 1099:2017 en

Metallische materialen – Vermoeiingsproeven – Axiale-sterkte-controle methode

NEN-ISO 11790:2017 en

Koper, lood, zink en nikkelconcentraties – Richtlijnen voor de inspectie van mechanische monsternemingsystemen

NEN-EN 12697-27:2017 en

Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden – Deel 27: Monsterneming

NEN-EN 13036-5:2017 2e Ontw. en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen – Beproevingsmethoden – Deel 5: Bepaling van de vlakheidsindex in langsrichting Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 14187-1:2017 en

Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen – Beproevingsmethoden – Deel 1: Bepaling van de uithardingsgraad

NEN-ISO 14404-3:2017 en

Calculation method of carbon dioxide emission intensity from iron and steel production – Part 3: Steel plant with electric arc furnace (EAF) and coal-based or gas-based direct reduction iron (DRI) facility

NEN-EN 14592:2017 Ontw. en

Houtconstructies – Stiftvormige verbindingsmiddelen – Eisen Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 14915:2013+A1:2017 en

Wand- en gevelbekleding van massief hout – Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken

NEN-EN-ISO 16120-1:2017 en

Non-alloy steel wire rod for conversion to wire – Part 1: General requirements

NEN-EN-ISO 16120-4:2017 en

Non-alloy steel wire rod for conversion to wire – Part 4: Specific requirements for wire rod for special applications

NEN-EN 16757:2017 en

Duurzaamheid van bouwwerkzaamheden – Milieuverklaringen van producten – Productcategorieregels voor vooraf vervaardigde betonproducten

NEN-EN 17129:2017 Ontw. en

Met continue vezel versterkte kunststoffen – in één richting gepultrudeerde staven – Bepaling van de trekeigenschappen parallel aan de richting van de vezel Commentaar voor: 2017-07-31

NPR-ISO/TR 18401:2017 en

Nanotechnologieën – Verklaring van geselecteerde termen van de ISO/IEC 80004 serie in heldere taal

NVN-ISO/TS 18827:2017 en

Nanotechnologieën – Electron Spin Resonantie (ESR) als een methode voor het meten van reactieve zuurstofradicalen (ROS) die worden gegenereerd door metaaloxide nanomaterialen

NEN-ISO 19403-1:2017 en

Paints and varnishes – Wettability – Part 1: Terminology and general principles

NEN-ISO 19403-2:2017 en

Paints and varnishes – Wettability – Part 2: Determination of the surface free energy of solid surfaces by measuring the contact angle

NEN-ISO 19403-3:2017 en

Paints and varnishes – Wettability – Part 3: Determination of the surface tension of liquids using the pendant drop method

NEN-ISO 19403-4:2017 en

Paints and varnishes – Wettability – Part 4: Determination of the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids from an interfacial tension

NEN-ISO 19403-5:2017 en

Paints and varnishes – Wettability – Part 5: Determination of the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids from contact angles measurements on a solid with only a disperse contribution to its surface energy

NEN-ISO 19403-6:2017 en

Paints and varnishes – Wettability – Part 6: Measurement of dynamic contact angle

NEN-ISO 19403-7:2017 en

Paints and varnishes – Wettability – Part 7: Measurement of the contact angle on a tilt stage (roll-off angle)

NEN-EN-ISO 20484:2017 en

Niet-destructief onderzoek – Beproeving op lekdichtheid – Woordenlijst

NEN-EN-ISO 20568-1:2017 en

Kunststoffen – Dispersies, spuitgiet- en extrusiematerialen van fluoropolymeren – Deel 1: Aanduidingssysteem en basis voor specificaties

NEN-EN-ISO 20568-2:2017 en

Kunststoffen – Dispersies, spuitgiet- en extrusiematerialen van fluoropolymeren – Deel 2: Bereiding van proefstukken en bepaling van de eigenschappen

NEN-ISO 24213:2017 en

Metalen – Plaat en band – Methode voor springveerevaluatie in rekbuiging

NEN-ISO 2878:2017 en

Gevulkaniseerde rubber – Antistatische en geleidende producten – Bepaling van de elektrische weerstand

NEN-EN-ISO 294-1:2017 en

Kunststoffen – Het spuitgieten van proefstukken van thermoplastische materialen – Deel 1: Algemene principes, en het spuitgieten van proefstukken voor meervoudige toepassingen en staven

NEN 3569:2017 Ontw. nl

Vlakglas voor gebouwen – Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas – Eisen Commentaar voor: 2017-10-01

NEN-ISO 4662:2017 en

Gevulcaniseerde rubber – Bepaling van de terugvering

NEN-ISO 6472:2017 en

Ingrediënten voor rubbermengsels – Symbolen en afgekorte termen

NVN-ISO/TS 80004-11:2017 en

Nanotechnologieën – Woordenlijst – Deel 11: Nanolaag, nanocoating, nanofilm en gerelateerde termen

NPR 9998:2017 Ontw. nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren – Grondslagen voor aardbevingsbelastingen: geïnduceerde aardbevingen Commentaar voor: 2017-09-01

   

Milieu & Maatschappij

 

NEN-EN-ISO 11731:2017 en

Water – Telling van Legionella

NEN-EN 14701-4:2017 Ontw. en

Karakterisering van slib – Filtratie-eigenschappen – Deel 4: Bepaling van de ontwatering voor vlokkerige slib Commentaar voor: 2017-08-07

NEN-EN 16913:2017 en

Buitenlucht – Standaardmethode voor de meting van NO3-, SO42-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ in PM2,5 afgezet op filters

NEN-EN 17123:2017 Ontw. en

Water – Richtlijn voor de bepaling van de mate van modificatie in de hydromorfologie van overgangs- en kustwateren Commentaar voor: 2017-07-24

NEN 2990:2017 Ontw. nl

Lucht – Eindcontrole na asbestverwijdering Commentaar voor: 2017-09-20

NEN-ISO 4359:2013/A1:2017 en

Meetvoorzieningen voor stroming – Rechthoekige, trapeziumvormige en u-vormige meetgoten

NEN 5753:2017 Ontw. nl

Bodem – Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet Commentaar voor: 2017-09-01

NTA 8240:2017 nl

Bodemkwaliteit – Monstervoorbehandeling van droge grond of nat sediment voor de analyse van zware metalen, arseen en fosfor in poriewater – Extractie met een calciumchloride-oplossing (0,001 mol l-1) onder aerobe en anaerobe condities

   

Zorg & Welzijn

 

NEN-EN-ISO 10939:2017 en

Oogheelkundige instrumenten – Spleetlampmicroscopen

NEN-ISO 11491:2017 en

Implants for surgery – Determination of impact resistance of ceramic femoral heads for hip joint prostheses

NEN-EN-ISO 11609:2017 en

Tandheelkunde – Tandpasta – Eisen, beproevingsmethoden en merken

NEN-EN 13795-1:2017 Ontw. en

Kleding voor chirurgie en afdekmateriaal – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 1: Chirugisch afdekmateriaal en operatiejassen Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 13795-2:2017 Ontw. en

Kleding voor chirurgie en afdekmateriaal – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 2: clean air suits Commentaar voor: 2017-07-31

NEN-EN 16844:2017 en

Esthetische medische behandelingen – Niet chirurgische medische procedures

NEN-ISO 18192-3:2017 en

Implants for surgery – Wear of total intervertebral spinal disc prostheses – Part 3: Impingement-wear testing and corresponding environmental conditions for test of lumbar prostheses under adverse kinematic conditions

NEN-EN-IEC 62127-2:2007/A2:2017 en

Ultrasone technologie – Hydrofoons – Deel 2: IJking van ultrasone thechnologievelden tot 40 MHz

NPR-ISO/TR 80002-2:2017 en

Software voor medische hulpmiddelen – Validatie van software voor kwaliteitssystemen voor medische hulpmiddelen

NEN-EN-ISO 80369-7:2017 en

Connectoren van klein kaliber voor vloeistoffen en gassen voor toepassing in de gezondheidszorg – Deel 7: Connectoren met 6% (Luer) tip voor intravasculair of hypodermische toepassingen