Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Justitiële InformatiedienstStaatscourant 2017, 39451Overig

Vervanging van een verminkte huwelijksakte van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

5 juli 2017

Algemeen 5863

Directeur van de Centrale Bewaarplaats in deze de Justitiële Informatiedienst

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 18c van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek.

Besluit:

  • 1. Dat ter vervanging van de bij de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten verminkte huwelijksakte met aktenummer 300029 van het registerjaar 2003 van het dubbel van deze huwelijksakte een afschrift wordt gemaakt.

  • 2. Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de vervanging van de akte is vermeld.

Almelo, 5 juli 2017

De Minister voornoemd, Namens deze, De directeur van de Centrale Bewaarplaats, J.J. Wiltvank