Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2017, 39394VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijke werkzaamheden Europaweg

Logo Haarlem

Nr. 2017/25152

Burgemeester en wethouders van Haarlem,

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

dat de Europaweg, Engelandlaan, Zwemmerslaan, Costa del Sol, Zuid Schalkwijkerweg, Aziëweg, Zuiderzeelaan, Groningenlaan, Amelandstraat en Laan van Angers gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat deze wegen in beheer zijn bij de gemeente Haarlem;

dat de wegen die hiervoor benoemd zijn wegen zijn zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Haarlem bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Haarlem in het collegebesluit d.d. 26 november 2013 (nr. 2013/383676) is gemandateerd aan het afdelingshoofd Openbare Ruimte, Groen en Verkeer;

dat in verband met de kwaliteit van het wegdek van de Europaweg en een wens wat betreft herinrichting diverse werkzaamheden worden uitgevoerd op de Europaweg;

dat om deze werkzaamheden vlot en veilig te laten verlopen diverse verkeersmaatregelen moeten worden uitgevoerd op de weg;

dat in het kader van het waarborgen van de bereikbaarheid de noodzakelijke werkzaamheden woorden uitgevoerd in verschillende fases;

Overwegingen fase 0

dat ten behoeve van de noodzakelijke werkzaamheden in fase 0 een gedeelte van het kruispunt Europaweg – Engelandlaan – Zwemmerslaan wordt afgesloten door middel van verkeersborden inclusief hekwerken;

dat in verband met deze werkzaamheden de meest links gelegen rechtdoorgaande opstelstroken en de opstelstroken voor linksaf op de Europaweg worden afgesloten door middel van het plaatsen van verkeersborden met geleidekegels;

dat in verband met deze werkzaamheden een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven (rechtsaf) wordt ingesteld op de Engelandlaan en de Zwemmerslaan in combinatie met het afzetten van de opstelstroken voor linksaf door middel van het plaatsen van verkeersborden met geleidekegels;

dat op de Europaweg en op de Engelandlaan ter hoogte van de werkzaamheden een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen wordt ingesteld;

dat tevens ter hoogte van het kruispunt Europaweg – Costa del Sol werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van het plaatsen van geleidekegels;

dat ter hoogte van de werkzaamheden een snelheidsregime wordt ingesteld van 30 km/uur;

dat de hiervoor benoemde maatregelen van kracht worden verklaard gedurende de werkzaamheden in fase 0, gepland van 31 juli tot en met 22 september 2017;

Overwegingen fase 1

dat ten behoeve van de noodzakelijke werkzaamheden in fase 1 de rijbaan inclusief het fietspad gelegen aan de noordwestzijde van de Europaweg, tussen de aansluitingen met de Aziëweg en de Zuid Schalkwijkerweg, geheel wordt afgesloten door middel van het plaatsen van verkeersborden inclusief hekwerken;

dat in verband met deze afsluiting de Engelandlaan, tussen de aansluitingen met de Vilniusstraat en de Europaweg, tevens wordt afgesloten door middel van verkeersborden en hekwerken, uitgezonderd fietsverkeer;

dat gemotoriseerd verkeer in twee richtingen wordt gewaarborgd door de aanwezigheid van de zuidoostelijke rijbaan van de Europaweg;

dat het fietspad aan de zuidoostzijde van de Europaweg in verband met de afsluiting wordt aangewezen als een verplicht fietspad in twee richtingen;

dat op alle aansluitingen op het afgesloten gedeelte van de Europaweg tijdelijke verkeerslichten worden geplaatst om de bereikbaarheid en veiligheid van het verkeer te waarborgen, inclusief ondersteunende verkeersmaatregelen door middel van verkeersborden en hekwerken;

dat op de Europaweg ter hoogte van de werkzaamheden een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen wordt ingesteld;

dat ter hoogte van de werkzaamheden een snelheidsregime wordt ingesteld van 30 km/uur;

dat in verband met de bereikbaarheid van het solitaire pad gelegen aan de noordzijde van de Europaweg langs de Europavaart wordt het trottoir aan de oostzijde van de Europaweg, gelegen tussen de Aziëweg en de Groningenlaan, aangewezen als voetpad waarbij fietsverkeer is toegestaan;

dat de hiervoor benoemde maatregelen van kracht worden verklaard gedurende de werkzaamheden in fase 1, gepland van 25 september tot en met 10 november 2017;

Overwegingen fase 2

dat ten behoeve van de noodzakelijke werkzaamheden in fase 2 de rijbaan inclusief het fietspad gelegen aan de zuidoostzijde van de Europaweg, tussen de aansluitingen met de Aziëweg en de Zuid Schalkwijkerweg, geheel wordt afgesloten door middel van het plaatsen van verkeersborden inclusief hekwerken;

dat in verband met deze afsluiting de Zwemmerslaan, tussen de aansluitingen met de Amelandstraat en de Europaweg, tevens wordt afgesloten door middel van verkeersborden en hekwerken, uitgezonderd fietsverkeer;

dat in verband met deze afsluiting de Groningenlaan, tussen de aansluitingen met de Albert Schweitzerlaan en de Europaweg, tevens wordt afgesloten door middel van verkeersborden en hekwerken, uitgezonderd fietsverkeer;

dat gemotoriseerd verkeer in twee richtingen wordt gewaarborgd door de aanwezigheid van de noordwestelijke rijbaan van de Europaweg;

dat het fietspad aan de noordwestzijde van de Europaweg in verband met de afsluiting wordt aangewezen als een verplicht fietspad in twee richtingen;

dat op alle aansluitingen op het afgesloten gedeelte van de Europaweg tijdelijke verkeerslichten worden geplaatst om de bereikbaarheid en veiligheid van het verkeer te waarborgen, inclusief ondersteunende verkeersmaatregelen door middel van verkeersborden en hekwerken;

dat op de Europaweg ter hoogte van de werkzaamheden een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen wordt ingesteld;

dat ter hoogte van de werkzaamheden een snelheidsregime wordt ingesteld van 30 km/uur;

dat de hiervoor benoemde maatregelen van kracht worden verklaard gedurende de werkzaamheden in fase 2, gepland van 13 november tot en met 22 december 2017;

Overwegingen fase 3

dat fase 3 wordt geknipt in twee subfases (3A en 3B) om de bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

dat ten behoeve van de noodzakelijke werkzaamheden in fase 3A de gehele rijbaan van de Costa del Sol, tussen de aansluitingen met de Europaweg en het Rivieraplein, wordt afgesloten door middel van het plaatsen van verkeersborden inclusief hekwerken;

dat tevens het oostelijke gedeelte van het kruispunt Europaweg – Costa del Sol wordt afgesloten door middel van het plaatsen van verkeersborden inclusief hekwerken;

dat daarnaast het oostelijk gelegen fietspad op de Europaweg, tussen de aansluitingen met Roosje Vospad en de Costa del Sol, wordt afgesloten door middel van het plaatsen van verkeersborden inclusief hekwerken;

dat ter hoogte van de werkzaamheden een snelheidsregime wordt ingesteld van 30 km/uur;

dat ten behoeve van de noodzakelijk werkzaamheden in fase 3B de oostelijke rijbaan van de Europaweg, tussen de aansluitingen met de Aziëweg en de Costa del Sol, wordt afgesloten door middel van  het plaatsen van verkeersborden inclusief hekwerken;

dat verkeer in noordelijke richting gebruik kan maken van een tijdelijke rijbaan aan de oostzijde van de hiervoor genoemde afsluiting;

dat ten behoeve van de bereikbaarheid van winkelcentrum Schalkwijk voor fietsverkeer aan de oostzijde van de hiervoor genoemde tijdelijke rijbaan op twee locaties een verplicht fietspad in twee richtingen wordt ingesteld;

dat op de aansluiting van het parkeerterrein winkelcentrum Schalkwijk met de tijdelijke rijbaan voor gemotoriseerd verkeer in noordelijke richting op de Europaweg een gebod tot het volgen van de rijrichting rechtsaf wordt ingesteld;

dat ter hoogte van de werkzaamheden een snelheidsregime wordt ingesteld van 30 km/uur;

dat de hiervoor benoemde maatregelen van kracht worden verklaard gedurende de werkzaamheden in fase 3, gepland van 8 januari tot en met 2 februari 2018;

Overwegingen fase 4

dat fase 4 wordt geknipt in meerdere subfases (4A, 4B1, 4B2, 4C1, 4C2) om de bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

dan ten behoeve van de noodzakelijke werkzaamheden in fase 4A geen verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn;

dat ten behoeve van de noodzakelijke werkzaamheden in fase 4B1 en fase 4B2 de rijbanen van de Zuiderzeelaan en de Laan van Angers aan weerszijden van de aansluiting met de Europaweg worden afgesloten door middel van het plaatsen van verkeersborden inclusief hekwerken;

dat lijnbussen deze afsluitingen mogen passeren;

dat op de Europaweg aan weerszijden van dit kruispunt een verplichte rijrichting voor rechtdoor wordt ingesteld;

dat ter hoogte van de werkzaamheden een snelheidsregime wordt ingesteld van 30 km/uur;

dat ten behoeve van de noodzakelijk werkzaamheden in fase 4C1 en fase 4C2 beide rijbanen van de Europaweg ter hoogte van het kruispunt met de Zuiderzeelaan en de Laan van Angers om en om moeten worden afgesloten door middel van het plaatsen van verkeersborden inclusief hekwerken;

dat gemotoriseerde verkeersbewegingen gedurende deze fases in beide richtingen gewaarborgd blijven;

dat conflicten tussen bovengenoemde verkeersbewegingen worden voorkomen door middel van de inzet van verkeersregelaars (om en om regeling);

dat ten behoeve van de noodzakelijke werkzaamheden in fase 4C1 en fase 4C2 de rijbanen van de Zuiderzeelaan en de Laan van Angers aan weerszijden van de aansluiting met de Europaweg worden afgesloten door middel van het plaatsen van verkeersborden inclusief hekwerken;

dat lijnbussen deze afsluitingen mogen passeren;

dat op de Europaweg aan weerszijden van dit kruispunt een verplichte rijrichting voor rechtdoor wordt ingesteld;

dat ter hoogte van de werkzaamheden een snelheidsregime wordt ingesteld van 30 km/uur;

dat de hiervoor benoemde maatregelen van kracht worden verklaard gedurende de werkzaamheden in fase 4, gepland van 5 februari tot en met 13 april 2018;

Overwegingen fase 5

dat fase 5 geknipt wordt in twee subfases (5A en 5B) om de bereikbaarheid voor het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

dat ten behoeve van de noodzakelijke werkzaamheden in fase 5A het noordwestelijk gelegen fietspad Europaweg, tussen de aansluitingen met de Engelandlaan en de Costa del Sol, wordt afgesloten door middel van het plaatsen van verkeersborden en hekwerken;

dat ter waarborging van de bereikbaarheid van het fietsverkeer het zuidoostelijk gelegen fietspad Europaweg, tussen de aansluitingen met de Zwemmerslaan en de Groningenlaan, wordt aangewezen als een verplicht fietspad in twee richtingen;

dat ter hoogte van de werkzaamheden een snelheidsregime wordt ingesteld van 30 km/uur;

dat ten behoeve van de noodzakelijke werkzaamheden in fase 5B de volgende wegvakken door middel van het plaatsen van verkeersborden en hekwerken voor gemotoriseerd verkeer in geheel worden afgesloten:

* Europaweg/Cesar Francklaan, tussen de aansluitingen met de Johan Wagenaarlaan en de Aziëweg;

* Zwemmerslaan, tussen de aansluitingen met de Amelandstraat en de Europaweg;

* Engelandlaan, tussen de aansluitingen met de Vilniusstraat en de Europaweg;

* Laan van Angers, tussen de aansluitingen met de Laan van Parijs en de Europaweg;

* Zuiderzeelaan, tussen de aansluitingen met de Amelandstraat en de Europaweg;

* Groningenlaan, tussen de aansluitingen met de Albert Schweitzerlaan en de Europaweg;

* Costa del Sol, tussen de aansluitingen met het Californiëplein en de Europaweg. 

dat op de Aziëweg ter hoogte van de werkzaamheden een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen wordt ingesteld; 

dat ter hoogte van de werkzaamheden een snelheidsregime wordt ingesteld van 30 km/uur; 

dat in verband met de afsluitingen gedurende fase 5B diverse omleidingsroutes worden ingesteld; 

dat de hiervoor benoemde maatregelen van kracht worden verklaard gedurende de werkzaamheden in fase 5, gepland van 16 april tot en met 04 mei 2018; 

dat tijdens de werkzaamheden in alle fases diverse waarschuwingsborden worden geplaatst om bestuurders extra te attenderen op de werkzaamheden aan de weg; 

dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen kunnen worden uitgevoerd door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1, C1, D2, D3, D4, D5, F1, G7, G11 en J16 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het plaatsen van hekwerken en bakens; 

dat gelat op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van de verkeersborden A1, C1, D2, D3, D4, D5, F1, G7 en G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist; 

dat gelet op artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regulering van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken; 

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie; 

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde maatregelen.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit:

Fase 0:

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, hekwerken en geleidekegels een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op het kruispunt Europaweg – Engelandlaan – Zwemmerslaan, waardoor de binnenzijde van het kruispunt wordt afgesloten;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod in te stellen voor alle bestuurders om het bord voorbij te gaan aan de rechterzijde op de volgende locaties:

  • 1.

   Europaweg aan beide zijden van het kruispunt met de Engelandlaan en de Zwemmerslaan;

  • 2.

   Engelandlaan ten noorden van de aansluiting met de Europaweg;

  • 3.

   Zwemmerslaan ten zuiden van de aansluiting met de Europaweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden F1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   Europaweg aan beide zijden van het kruispunt met de Engelandlaan en de Zwemmerslaan;

  • 2.

   Engelandlaan ten noorden van de aansluiting met de Vilniusstraat;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden D5 van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod tot het volgen van de rijrichting rechtsaf in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   Engelandlaan ter hoogte van het kruispunt met de Europaweg;

  • 2.

   Zwemmerslaan ter hoogte van het kruispunt met de Europaweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime in te stellen van 30 kilometer per uur op de volgende locaties:

  • 1.

   Europaweg aan beide zijden van het kruispunt met de Engeland laan en de Zwemmerslaan;

  • 2.

   Engelandlaan ten noorden van de aansluiting met de Europaweg;

  • 3.

   Europaweg aan beide zijden van het kruispunt met de Costa Del Sol;

  • 4.

   Costa del Sol ten oosten van de aansluiting met de Europaweg;

 • -

  de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van 31 juli tot en met 22 september 2017, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk;

Fase 1

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, hekwerken en geleidekegels een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   noordwestelijke rijbaan van de Europaweg, tussen de aansluitingen met de Aziëweg en de Zuid Schalkwijkerweg;

  • 2.

   Engelandlaan, tussen de aansluitingen met de Vilniusstraat en de Europaweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, hekwerken en geleidekegels een gebod in te stellen voor alle bestuurders om het bord voorbij te gaan aan de rechter- of linkerzijde op de volgende locaties:

  • 1.

   Europaweg ten westen van de aansluiting met de Zuid Schalkwijkerweg;

  • 2.

   Zwemmerslaan ten zuiden van de aansluiting met de Europaweg;

  • 3.

   Laan van Angers ten noorden van de aansluiting met de Europaweg;

  • 4.

   Costa del Sol ten oosten van de aansluiting met de Europaweg;

  • 5.

   Europaweg ten noorden van de aansluiting met de Aziëweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden een verplicht fietspad in twee richtingen in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   zuidoostzijde Europaweg tussen de aansluitingen met de Aziëweg en de Zuid Schalkwijkerweg;

  • 2.

   oostzijde Engelandlaan tussen de aansluitingen met de Vilniusstraat en de Europaweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden F1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen in te stellen op de Europaweg tussen de aansluitingen met de Aziëweg en de Zuid Schalkwijkerweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime in te stellen van 30 kilometer per uur op de volgende locaties:

  • 1.

   Europaweg tussen de aansluitingen met de Aziëweg en de Zuid Schalkwijkerweg;

  • 2.

   Zuiderzeelaan ten zuiden van de aansluiting met de Europaweg;

  • 3.

   Groningenlaan ten zuiden van de aansluiting met de Europaweg;

  • 4.

   Costa del Sol ten oosten van de aansluiting met de Europaweg;

  • 5.

   Aziëweg ten oosten van de aansluiting met de Europaweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van het verkeersbord G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord ‘fietsers toegestaan’ een voetpad in te stellen waarbij fietsverkeer is toegestaan aan de oostzijde van de Europaweg tussen de aansluitingen met de Aziëweg en de Groningenlaan;

 • -

  de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren vanaf afronding fase 0 tot en met 10 november 2017, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk;

Fase 2

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, hekwerken en geleidekegels een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   zuidoostelijke rijbaan van de Europaweg, tussen de aansluitingen met de Aziëweg en de Zuid Schalkwijkerweg;

  • 2.

   Zwemmerslaan, tussen de aansluitingen met de Amelandstraat en de Europaweg;

  • 3.

   Groningenlaan, tussen de aansluitingen met de Albert Schweitzerlaan en de Europaweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, hekwerken en geleidekegels, een gebod in te stellen voor alle bestuurder om het bord voorbij te gaan aan de rechter- of linkerzijde op de volgende locaties:

  • 1.

   Europaweg ten westen van de aansluiting met de Zuid Schalkwijkerweg;

  • 2.

   Laan van Angers ten noorden van de aansluiting met de Europaweg;

  • 3.

   Costa del Sol ten oosten van de Aansluiting met de Europaweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden een verplicht fietspad in twee richtingen in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   noordwestzijde Europaweg tussen de aansluitingen met de Aziëweg en de Zuid Schalkwijkerweg;

  • 2.

   oostzijde Zwemmerslaan tussen de aansluitingen met de Amelandstraat en de Europaweg;

  • 3.

   westzijde Groningenlaan tussen de aansluitingen met de Albert Schweitzerlaan en de Europaweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden F1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen in te stellen op de Europaweg tussen de aansluitingen met de Aziëweg en de Zuid Schalkwijkerweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime in te stellen van 30 kilometer per uur op de volgende locaties:

  • 1.

   Europaweg tussen de aansluitingen met de Aziëweg en de Zuid Schalkwijkerweg;

  • 2.

   Engelandlaan, ten zuiden van de aansluiting met de Vilniusstraat;

  • 3.

   Zuiderzeelaan, ten noorden van de aansluiting met de Amelandstraat;

  • 4.

   Groningenlaan, ter hoogte van het kruispunt met de Albert Schweitzerlaan;

  • 5.

   Albert Schweitzerlaan, ter hoogte van het kruispunt met de Groningenlaan;

  • 6.

   Costa del Sol, ten oosten van de aansluiting met de Europaweg;

 • -

  de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren vanaf afronding fase 1 tot en met 22 december 2017, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk;

Fase 3A

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, hekwerken en geleidekegels een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   Costa del Sol, tussen de aansluitingen met het Rivieraplein en de Europaweg;

  • 2.

   Oostelijke gedeelte van het kruispunt Europaweg – Costa del Sol;

  • 3.

   Fietspad oostzijde Europaweg, tussen de aansluitingen met Roosje Vospad en Costa del Sol;

 • -

  door middel van het plaatsen van het verkeersbord D2 een gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de rechterzijde in te stellen op de Europaweg ten noorden van het kruispunt met Costa del Sol;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime in te stellen van 30 kilometer per uur op de volgende locaties:

  • 1.

   Europaweg ten zuiden en ten noorden van het kruispunt met de Costa del Sol;

  • 2.

   Californiëplein ten noorden van de aansluiting met de Costa del Sol;

Fase 3B

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, hekwerken en geleidekegels een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de oostelijke rijbaan Europaweg, tussen de aansluitingen met Costa del Sol en Aziëweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden een verplicht fietspad in twee richtingen in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   oostzijde Europaweg, tussen de aansluitingen met Costa del Sol en het parkeerterrein winkelcentrum Schalkwijk;

  • 2.

   oostzijde Europaweg, tussen de aansluitingen met het parkeerterrein winkelcentrum Schalkwijk en een punt circa 15 meter ten noorden daarvan;

 • -

  door middel van het plaatsen van het verkeersbord D5 van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod tot het volgen van de rijrichting (rechtsaf) die op het bord is aangegeven op het kruispunt van het parkeerterrein winkelcentrum Schalkwijk met de Europaweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 kilometer per uur in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   Europaweg tussen de aansluitingen met Costa del Sol en Aziëweg;

  • 2.

   Costa del Sol ten oosten van de aansluiting met Europaweg;

  • 3.

   Aziëweg ten oosten van de aansluiting met Europaweg;

 • -

  de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren vanaf afronding fase 2 tot en met 2 februari 2018, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk;

Fase 4B

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden ‘uitgezonderd lijnbussen’ een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   Laan van Angers, tussen de aansluitingen met de Laan van Parijs en de Europaweg;

  • 2.

   Zuiderzeelaan, tussen de aansluitingen met de Amelandstraat en de Europaweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden D4 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verplichte rijrichting voor rechtdoor in te stellen op de Europaweg aan beide zijden van de aansluiting met de Laan van Angers en de Zuiderzeelaan;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 kilometer per uur in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   Europaweg, beide zijden ter hoogte van het kruispunt met de Laan van Angers en de Zuiderzeelaan;

  • 2.

   Zuiderzeelaan, ten zuiden van de aansluiting met de Europaweg;

Fase 4C

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee om en om in te stellen op beide rijbanen van de Europaweg ter hoogte van de aansluitingen met de Laan van Angers en de Zuiderzeelaan;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden ‘uitgezonderd lijnbussen’ een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   Laan van Angers, tussen de aansluitingen met de Laan van Parijs en de Europaweg;

  • 2.

   Zuiderzeelaan, tussen de aansluitingen met de Amelandstraat en de Europaweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden D4 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verplichte rijrichting voor rechtdoor in te stellen op de Europaweg aan beide zijden van de aansluiting met de Laan van Angers en de Zuiderzeelaan;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 kilometer per uur in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   Europaweg, beide zijden ter hoogte van het kruispunt met de Laan van Angers en de Zuiderzeelaan;

  • 2.

   Zuiderzeelaan, ten zuiden van de aansluiting met de Europaweg;

 • -

  de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren vanaf afronding fase 3 tot en met 13 april 2018, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk;

Fase 5A

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op het noordwestelijk gelegen fietspad Europaweg, tussen de aansluitingen met de Engelandlaan en de Costa del Sol;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden een verplicht fietspad in twee richtingen in te stellen op de Europaweg, tussen de aansluitingen met de Zwemmerslaan en de Groningenlaan;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 kilometer per uur in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   Europaweg, tussen de aansluitingen met de Zwemmerslaan en de Costa del Sol;

  • 2.

   Zuiderzeelaan, ten zuiden van de aansluiting met de Europaweg;

  • 3.

   Groningenlaan, ten zuiden van de aansluiting met de Europaweg;

  • 4.

   Costa del Sol, ten oosten van de aansluiting met de Europaweg.

Fase 5B

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met hekwerken een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   Europaweg/Cesar Francklaan, tussen de aansluitingen met de Johan Wagenaarlaan en de Aziëweg;

  • 2.

   Zwemmerslaan, tussen de aansluitingen met de Amelandstraat en de Europaweg;

  • 3.

   Engelandlaan, tussen de aansluitingen met de Vilniusstraat en de Europaweg;

  • 4.

   Laan van Angers, tussen de aansluitingen met de Laan van Parijs en de Europaweg;

  • 5.

   Zuiderzeelaan, tussen de aansluitingen met de Amelandstraat en de Europaweg;

  • 6.

   Groningenlaan, tussen de aansluitingen met de Albert Schweitzerlaan en de Europaweg;

  • 7.

   Costa del Sol, tussen de aansluitingen met het Californiëplein en de Europaweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden D2 en D3 van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod voor alle bestuurders in te stellen het bord voorbij te gaan aan de linker- en/of rechterzijde op de volgende locaties:

  • 1.

   Johan Wagenaarlaan ten zuiden van de aansluiting met de Cesar Francklaan;

  • 2.

   Cesar Francklaan ten westen van de aansluiting met de Johan Wagenaarlaan;

  • 3.

   Aziëweg ten oosten en noorden van de aansluiting met de Europaweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden F1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen in te stellen op de Aziëweg ten oosten en noorden van de aansluiting met de Europaweg;

 • -

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 kilometer per uur in te stellen op de volgende locaties:

  • 1.

   Cesar Francklaan, ten westen van de aansluiting met de Johan Wagenaarlaan;

  • 2.

   Zuiderzeelaan, ten zuiden van de aansluiting met de Amelandstraat;

  • 3.

   Groningenlaan, ten zuiden van de aansluiting met de Albert Schweitzerlaan;

  • 4.

   Aziëweg ten oosten en noorden van de aansluiting met de Europaweg;

 • -

  de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren vanaf afronding fase 4 tot en met 4 mei 2018, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk.

Situatieschetsen

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3A

Fase 3B

Fase 4B

Fase 4C

Fase 5A

Fase 5B

Aldus vastgesteld op 5 7 2017 te Haarlem

Namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem,

R. Koning

Hoofd afdeling Openbare Ruimte, Groen en Verkeer

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorzieningen vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorzieningen moeten griffierechten worden betaald.