Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenStaatscourant 2017, 38359VergunningenHDSR – watervergunning voor het onttrekken van en lozen op oppervlaktewater t.b.v. het aanleggen van brandhydranten bij het Prinses Maximacentrum op de locatie Heidelberglaan in Utrecht - (code HDSR13567).

Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het onttrekken van en lozen op oppervlaktewater t.b.v. het aanleggen van 4 brandhydranten bij het Prinses Maximacentrum op de locatie Heidelberglaan in Utrecht. Dit besluit is verzonden op 30 juni 2017

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 4 juli 2017 tot en met 15 augustus 2017 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

B ezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 3 juli 2017.