Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenStaatscourant 2017, 38339VergunningenHDSR – watervergunning voor het verwijderen van een laagspanningskabel op de locatie Maartensdijkseweg 14 in Maartensdijk in de gemeente De Bilt- (code HDSR13449).

Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het verwijderen van een laagspanningskabel in de keurzones van een watergang op de locatie Maartensdijkseweg 14 in Maartensdijk. Dit besluit is verzonden op 30 juni 2017

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 4 juli 2017 tot en met 15 augustus 2017 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

B ezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 3 juli 2017.