Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenStaatscourant 2017, 38316VergunningenHDSR – watervergunning (RAAM) voor het leggen van een lagedrukgasleiding op de locatie Dorpsweg 193 in Maartensdijk - (code HDSR13448).

Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het leggen van een lagedrukgasleiding in de keurzones van een watergang op de locatie Dorpsweg 193 in Maartensdijk in de gemeente De Bilt. Dit besluit is verzonden op 30 juni 2017

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 4 juli 2017 tot en met 15 augustus 2017 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

B ezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 3 juli 2017.