Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2017, 3786Ruimtelijke plannenOntwerp-omgevingsvisie Oirschot

Logo Oirschot

Burgemeester en wethouders van Oirschot maken bekend dat de ‘Ontwerp-omgevingsvisie Oirschot’ ter visie wordt gelegd. Vanaf donderdag 19 januari 2017 ligt de Ontwerp-omgevingsvisie gedurende zes weken voor eenieder ter visie. U kunt het document raadplegen via de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0823.Omgevingsvisie-ONTW. De Ontwerp-omgevingsvisie ligt ook ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. Om het document in te zien kunt u een afspraak inplannen.

Waar gaat de omgevingsvisie over?

Met de omgevingsvisie beschikken we over een koerszettend document voor onze leefomgeving. Dat biedt ons aan de ene kant een handvat voor de beoordeling van plannen van inwoners en initiatiefnemers. Ook biedt het houvast bij het bepalen van onze uitgangspunten voor regionale opgaven.

Wilt u hierover een zienswijze kenbaar maken?

Binnen de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling (niet per e-mail) een zienswijze kenbaar maken op de Ontwerp-omgevingsvisie. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot (Postbus 11, 5688 ZG Oirschot). Mondelinge zienswijzen kunt u tijdens openingstijden van het gemeentehuis op afspraak kenbaar maken bij de Centrale Balie.

 

Oirschot, 18 januari 2017