Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2017, 3727Overig

Intrekking publiekrechtelijke besluiten van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk

Het dagelijks bestuur van Havenschap Moerdijk;

Gelet op het bepaalde in de wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk, herziening 1997, zoals daarna gewijzigd op 8 april 2004, 8 juli 2004, 18 september 2007en op 20 september 2013;

Besluit 583/19

Tot intrekking van de navolgende publiekrechtelijke besluiten van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk (op chronologische volgorde van vaststelling) per 31 december 2016:

  • 1. De Mandaatregeling Havenschap Moerdijk 2011, zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het Havenschap Moerdijk op 31 oktober 2011;

  • 2. De Volmachtregeling DB Havenschap Moerdijk 2011, zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het Havenschap Moerdijk op 31 oktober 2011;

  • 3. De Volmachtregeling vz. Havenschap Moerdijk 2011, zoals vastgesteld door de voorzitter van het Havenschap Moerdijk op 31 oktober 2011.

Aldus besloten door het dagelijks bestuur in de vergadering van 07-12-2016.

Het dagelijks bestuur voornoemd, De secretaris, F.J. van den Oever

De voorzitter, L.W.L. Pauli