Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenStaatscourant 2017, 37071VergunningenHDSR – watervergunning (raam) voor het leggen van een laagspanningskabel en lagedrukgasleiding op de locatie Noordstraat 32 te Bodegraven (code HDSR12099)

Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het waterschap heeft een watervergunning voor het leggen van een laagspanningskabel en lagedrukgasleiding op de locatie Noordstraat 32 te Bodegraven. Dit besluit is verzonden op 23 juni 2017.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 26 juni 2017 tot en met 7 augustus 2017 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

 

Houten , 26 juni 2017