Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2017, 36934Overig

Jaaroverzicht gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties per 1 januari 2017, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In 2016 zijn bij gelijkluidende raadsbesluiten gemeentelijke grenscorrecties vastgesteld. Er zijn geen provinciale grenscorrecties vastgesteld. De beschrijving van de nieuwe gemeentegrens, na grenscorrectie of herindeling, wordt vastgesteld door gedeputeerde staten. Gedeputeerde staten publiceren hun besluiten tot vaststelling van de grensbeschrijvingen in het provinciaal blad. Bij wet heeft voorts besluitvorming plaatsgevonden over gemeentelijke herindelingen. De datum van de gemeentelijke herindelingen is op grond van de Wet algemene regels herindeling bepaald op 1 januari 2017. Onderstaand volgt een totaaloverzicht van de gegevens.

Grenscorrectie door gemeenten

Publicatie in

Provincie Groningen:

 

Groningen, Slochteren

Prov. Blad nr. 2339 van 2016

Provincie Noord-Brabant:

 

Eindhoven, Veldhoven

Prov. Blad nr. 151 van 2016

Gemeentelijke herindeling bij wet

Staatsbladnummer

Provincie Noord-Brabant:

 

Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

Stb. 2016, 111

Oude gemeentenamen

Nieuwe naam

Inwerkingtreding

Provincie Noord-Brabant:

   

Schijndel

Meierijstad

1 januari 2017

Sint-Oedenrode

   

Veghel