Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 36358Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunningP + R terrein Amerlandseweg Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf dinsdag 27 juni tot en met maandag 7 augustus 2017 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitbreiding P + R terrein Breukelen ter inzage ligt.

Inhoud

Het huidige P + R terrein wordt aan Amerlandsweg te Breukelen, wordt aan de zuidzijde uitgebreid met 78 parkeerplaatsen. Aan de zuidzijde van dit parkeerterrein wordt tevens een geluidscherm geplaatst.

Het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVAmerlndswgBRK-OW01) is vanaf dinsdag 27 juni 2017

te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf dinsdag 27 juni 2017 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).