Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2017, 36340Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan De Lind 33, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Met het wijzigingsplan wordt de realisatie van een bovenwoning mogelijk gemaakt aan de Lind 33 in Oisterwijk.

 

Ter inzage ontwerpwijzigingsplan

Op 20 juni 2017 heeft het college besloten om in te stemmen met het ter inzage leggen van het ontwerpwijzigingsplan De Lind 33 in Oisterwijk ( NL.IMRO.0824.WPDeLind33-ON01). Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 30 juni 2017 tot en met 10 augustus 2017, gedurende 6 weken, ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

  • bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur. U kunt het ontwerpwijzigingsplan dan alleen inzien op deze momenten, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

  • Op www.oisterwijk.nl

  • Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Indienen zienswijzen

U kunt tijdens de bovengenoemde ter inzage termijn een zienswijze over het plan indienen bij het college. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk via Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk of mondeling bij de behandelend ambtenaar.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.