Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst IJmondStaatscourant 2017, 36256VergunningenBekendmaking Besluit mer-beoordeling

Logo Omgevingsdienst IJmond

 

Braam Recycling B.V., gelegen aan Zuiderkade 12 te Beverwijk, heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten en inwerking hebben van de inrichting, voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen en grond. Hiervoor is een mer-beoordeling uitgevoerd. De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat op grond van de mer-beoordeling geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld ter voorbereiding van het besluit op de vergunningaanvraag.

Inzage

Het besluit ligt tijdens werkuren van 29 juni tot 10 augustus 2017 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis van Beverwijk en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl

Bezwaar

Dit besluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat alleen belanghebbenden die door het mer-beoordelingsbesluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen, bezwaar kunnen maken. Het bezwaarschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH te Beverwijk.

Andere belanghebbenden kunnen tot 10 augustus 2017 hun bezwaren (zienswijze) tegen dit beoordelingsbesluit kenbaar maken in de procedure voor de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze ligt tot 10 augustus 2017 ter inzage bij bovengenoemde locaties.

Algemene informatie

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl

Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Beverwijk op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Beverwijk, 28 juni 2017