Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenStaatscourant 2017, 35561VergunningenHDSR - watervergunning voor het vervangen van de Jurabrug in Lunetten in de gemeente Utrecht - (code HDSR12941)

Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het vervangen van de Jurabrug, inclusief de beschoeiing onder de brug, in Lunetten in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 19 juni 2017.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 22 juni 2017 tot en met 3 augustus 2017 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

 

 

Houten , 21 juni 2017