Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenStaatscourant 2017, 35544VergunningenHDSR - watervergunning (raam) voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt, in gemeente De Bilt (code HDSR13121)

Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het leggen van een laagspanningskabel in de keurzones van primaire- en tertiaire watergangen bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in gemeente De Bilt. Dit besluit is verzonden op 16 juni 2017.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 20 juni 2017 tot en met 1 augustus 2017 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

 

Houten , 19 juni 2017