Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandStaatscourant 2017, 35025VergunningenPublicatie besluit V53962 het hebben van een ontheffing van de U.O. registratie voor de Glastuinbouw ter hoogte van de Biezen 24b te Boskoop

Logo Hoogheemraadschap van Rijnland

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 16 juni 2017 een besluit genomen voor het hebben van een ontheffing van de U.O. registratie voor de Glastuinbouw ter hoogte van de Biezen 24b te Boskoop.

 

De stukken liggen tot en met 28 juli 2017 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft het besluit van kracht.

 

Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over het besluit kunt u contact opnemen met mevrouw E. van Duuren van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063571.

 

Leiden, 16 juni 2017