Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2017, 34914VergunningenLambertus Doniastraat 10 te Franeker

Logo Franekeradeel

Verleende omgevingsvergunning, Lambertus Doniastraat 10 te Franeker

Wij hebben op 15-6-2017 de volgende omgevingsvergunning verleend (reguliere procedure):

Lambertus Doniastraat 10, 8801HD Franeker voor het bouwen van een dakkapel in het achterdakvlak van een woning (registratienummer: O-2017-0098).

Heeft u vragen?

Voor informatie over de aanvraag of procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte 14 0517.

Dit kan op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur.

Bent u het niet eens met een besluit over een vergunning?

Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Doet u dat binnen zes weken na de datum van het besluit (verzenddatum). U stuurt uw bezwaar naar burgemeester en wethouders, Postbus 58, 8800 AB FRANEKER.

In uw bezwaar staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit waar u het niet mee eens bent en waarom u het niet eens bent met dit besluit. U moet het bezwaar ook ondertekenen.

Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de:

 

Rechtbank Noord Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen