Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2017, 33365OverigOntwerpbesluit voor een projectomgevingsvergunning,

Logo Nieuwegein

Ter inzage termijn: van 14 juni 201 7 t/m 25 jul i 201 7

  • Locatie: Hooglandse Jaagpad 8 , Nieuwegein

  • Omschrijving: voor het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis

  • Kenmerk: 638867

Korte omschrijving project?

Het ontwerpbesluit heeft betrekking op een aangevraagde vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis op het perceel Hooglandse Jaagpad 8.

Wilt u meer informatie?

In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure ligt het ontwerpbesluit ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk. U kunt dit ontwerpbesluit ook inzien via de website ropubliceer.nieuwegein.nl van de gemeente Nieuwegein of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met gebruik van de code NL.IMRO.0356.OVOH2017001-ON01.

Wilt u een zienswijze indienen?

In de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, mag iedereen op het ontwerpbesluit reageren. Zo´n reactie heet een zienswijze en kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. Ruimtelijk Domein, Postbus 1, 3430 Nieuwegein. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u van 08.30 uur tot 17.00 uur contact opnemen via Martijn Broersma, tel.nr. (030) 607 14 17 of via e-mailadres m.broersma@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Het verslag van dat gesprek vormt vervolgens uw zienswijze. Na afloop van de terinzagelegging neemt de gemeente een definitief besluit waarvan indieners van zienswijzen een afschrift krijgen. De gemeente licht in haar besluit toe hoe zij de zienswijzen bij het besluit betrokken heeft. U kunt in dit Gemeenteblad (en Staatscourant) lezen wanneer de gemeente een definitief besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden beroep indienen.

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein

13 juni 2017