Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 32871

Gepubliceerd op 14 juni 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Zorginstelling Dennendal Reinaerde”, Zeist

Logo Zeist

De gemeenteraad van Zeist heeft op 6 juni 2017 het bestemmingsplan “Zorginstelling Dennendal Reinaerde” gewijzigd vastgesteld. Het plangebied ligt ten noordoosten van de kern van Den Dolder en wordt in het noorden begrensd door het Willem Arntsz bos en in het zuiden door de Willem Arntsz Hoeve. Vervolgens wordt de grens in het oosten bepaald door Landgoed Pijnenburg. Het bestemmingsplan maakt de herbestemming (van natuur naar maatschappelijk) en een herinrichting van de locatie Dennendal van zorginstelling Reinaerde mogelijk.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 15 juni tot en met donderdag 27 juli 2017 digitaal ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist. De informatie staat ook op de websites www.zeist.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0355.BPDennendalReinaer-VS01.

Beroep

Gedurende genoemde termijn kunnen zij, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en de belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kan iedere belanghebbende tijdens deze termijn op dezelfde wijze beroep instellen tegen de bij vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl