Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 31002

Gepubliceerd op 1 juni 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Kennisgeving bestemmingsplan “Noorderhelling”

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 2 juni 2017 gedurende een periode van 6 weken (dus tot en met donderdag 13 juli 2017) het ontwerpbestemmingsplan “Noorderhelling” (NL.IMRO.0599.BP1031Noordrhllng-) met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u hier na het maken van een afspraak (010-2672514) inzien.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Noorderhelling” maakt het mogelijk om (kleinschalige) bedrijven tot milieucategorie 3.1 te (her)huisvesten op het gebied Noorderhelling. Dit gebied ligt aan de Stadionweg. Verder maakt dit plan de verplaatsing mogelijk van een bouwmarkt naar het westelijk deel van het eerdergenoemde gebied.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging, van vrijdag 2 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017 kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met mevrouw C. Wieles, telefoonnummer 0610353905 bellen.

 

Inloopavond

Op woensdag 14 juni vindt bij WSV de Kreek een inloopavond plaats. Geïnteresseerden zijn van 19.00 tot 21.00 uur welkom voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan Noorderhelling, maar ook over de plannen voor het Zuiddiepje als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Stadionpark. Tijdens deze avond kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien, vragen stellen aan betrokken ambtenaren en is er om 19.00 en 20.00 uur een algemene presentatie over de plannen. WSV de Kreek is gevestigd aan de Stadionweg 1.

 

Rotterdam, 31 mei 2017

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens deze,

 

dhr. C.H. Jaeger

Algemeen directeur cluster Stadsontwikk

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl