Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 30699Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplanDorpsstraat 61 in Nigtevecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 61 in Nigtevecht vanaf vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Het plangebied omvat de oude schoollocatie van de inmiddels gesloopte Christelijke basisschool De Flambouw. Het maakt de ontwikkeling van 4 (half)vrijstaande woningen mogelijk.

Inzien

U kunt het ontwerp (NL.IMRO.1904.BPDorpsstraat61NTV-OW01) vanaf vrijdag 2 juni raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 13 juli 2017 bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer H. Steutel of mevrouw J. Martens (tel. 14 0346).

Inloopavond

Op maandag 19 juni 2017 is er een inloopavond in het Dorpshuis Nigtevecht (Jhr. Huydecoperstraat 1). De inloopavond begint om 20:00 uur en eindigt om 21:30 uur. Op deze avond kunt u vragen stellen over het bestemmingsplan.

Reageren

Vanaf vrijdag 2 juni 2017 kunt u gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 61 Nigtevecht. Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘ zienswijze Dorpsstraat 61 Z/17/112636’. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met de heer H. Steutel of mevrouw J. Martens (tel.14 0346).