Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 28563

Gepubliceerd op 19 mei 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding Zandbrinkermolen’ en beeldkwaliteitsplan, leusden.

Logo Leusden

Het college van Leusden maakt bekend dat vanaf maandag 22 mei 2017 tot en met maandag 3 juli 2017, het ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding Zandbrinkermolen’ en het beeldkwaliteitsplan ter inzage liggen.

Ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een uitbreiding van het mengvoederbedrijf Zandbrinkermolen aan de Asschatterweg 64A te Leusden. Met dit bestemmingsplan wordt een vrijstaande bedrijfshal mogelijk gemaakt voor de opslag en verwerking van mengvoeders.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan bevat kaders voor de toe te passen architectuur voor de nieuwe bebouwing. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de welstandsnota 2014. Hierdoor is geborgd dat de ruimtelijke uitstraling van deze ontwikkeling wordt uitgevoerd zoals in het beeldkwaliteitsplan staat.

Ter inzage legging

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding Zandbrinkermolen’ en het beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van maandag 22 mei 2017 tot en met maandag 3 juli 2017, ter inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket.      

Vanaf maandag 22 mei 2017 zijn de stukken ook digitaal in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0327.180-0301

De officiële bronbestanden kunt u downloaden op:  

http://www.leusden.nl/durp/plans/NL.IMRO.0327.180-/NL.IMRO.0327.180-0301  

Gedurende de genoemde termijn kan iedereen bij de gemeenteraad van Leusden, naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden toegestuurd aan de gemeente Leusden, afdeling Beleid, Postbus 150, 3830 AD Leusden. Voor het mondeling overbrengen van zienswijzen kan, tot drie werkdagen vóór afloop van de termijn van terinzagelegging telefonisch via nummer 14033 een afspraak worden gemaakt met de afdeling Beleid.

U kunt uw schriftelijke zienswijzen ook e-mailen naar gemeente@leusden.nl o.v.v. ‘zienswijzen ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Uitbreiding Zandbrinkermolen’. Vergeet daarbij niet uw naam en adresgegevens te vermelden. Een per e-mail ontvangen zienswijze wordt op dezelfde manier behandeld als een per post ontvangen zienswijze. De afhandeltermijn is daardoor langer dan gebruikelijk voor een e-mailbericht.  

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl