Rectificatie wettelijk minimumloon per week 20 jarige per 1 juli 2017

In de Staatscourant van 22 mei 2017, nr. 28138 is de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 mei 2017, nr. 2017-0000078933, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 gepubliceerd.

Abusievelijk is daar in de toelichting bij het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017 bij een 20 jarige met een staffelingspercentage van 70 in de kolom per week een bedrag opgenomen van € 252,85. Dit bedrag per week moet echter met ingang van 1 juli 2017 zijn € 252,90.

Deze rectificatie heeft geen gevolgen voor de (afgeronde) bruto bedragen per uur van een 20 jarige.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Namens deze: De Directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden, C.G.A. Wijnker.

Naar boven