Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeekStaatscourant 2017, 27718Instelling gemeenschappelijke regelingenBESLUIT TWEEDE WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOVATEC 2006

Logo Leek

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn;

 

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006 d.d. 31 oktober 2016;

 

gelet op de toestemming verleend op 13 december 2016 door de gemeenteraad Grootegast aan het college om over te gaan tot de voorliggende tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006;

 

gelet op de toestemming verleend op 21 december 2016 door de gemeenteraad van Leek aan het college om over te gaan tot de voorliggende tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006;

 

gelet op de toestemming verleend op 21 december 2016 door de gemeenteraad aan ons college om over te gaan tot de voorliggende tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006;

 

gelet op de toestemming verleend op 21 december 2016 door de gemeenteraad Noordenveld aan het college om over te gaan tot de voorliggende tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006;

 

gelet op de toestemming verleend op 19 december 2016 door de gemeenteraad Zuidhorn aan het college om over te gaan tot de voorliggende tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006;

 

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006;

 

 

B E S L U I T E N :

 

 

 

1. vast te stellen de volgende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006 (tweede wijziging):

 

  • a.

    Artikel 20 wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt:

Artikel 20  

Op de personeelsleden die niet onder de Wet sociale werkvoorziening vallen zijn de rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden die gelden voor ambtenaren werkzaam bij de gemeente Leek van overeenkomstige toepassing. Voor zover van belang voor de taken van het openbaar lichaam kan het algemeen bestuur hiervan afwijken.

 

2. De tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006 treedt in werking op de dag na de bekendmaking er van en werkt terug tot 1 januari 2016.

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de Grootegast,

d.d. 10 januari 2017

A. van der Tuuk , burgemeester

E. Paré, secretaris

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Leek,

d.d. 24 JAN. 2017

B.C. Hoekstra, burgemeester

M. Schomper, secretaris

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Marum,

d.d. 22 december 2016

J.A. Jellema, secretaris

H. Kosmeijer, burgemeester

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de Noordenveld,

d.d. 22-12-2016

K. Smid, burgemeester

M. van der Wal, secretaris

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Zuidhorn,

d.d. 18 april 2017

dhr. L.K. Swart, burgemeester

dhr. H.J. Koning, secretaris