Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gilze en RijenStaatscourant 2017, 2692VergunningenAfwijzen aanvraag bestemmingsplanprocedure

Logo Gilze en Rijen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend dat de gemeenteraad van Gilze en Rijen op 3 oktober 2016 besloot de aanvraag om een bestemmingsplanprocedure af te wijzen.

Op 27 juli 2016 ontving de gemeenteraad van Gilze en Rijen een aanvraag om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het perceel aan de Mary Zeldenrustlaan 52 in Rijen. Het gevraagde bestemmingsplan zou de aanduiding ‘bedrijfswoning’ op de bedrijfswoning om moeten zetten naar de bestemming ‘wonen’.

Het besluit leggen we zes weken ter inzage. Dit noemen we de bezwaartermijn. De termijn start de dag nadat we het besluit toezenden aan de aanvrager. Bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat kan online via onze website. U heeft hiervoor DigiD nodig.

U kunt ook schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Gilze en Rijen, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Zet in het bezwaarschrift de volgende informatie:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Om welk besluit het gaat;

  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden).

Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen.