Melding voorgenomen concentratie Talpa Holding N.V. en Sanoma Image B.V. (SBS), Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer: 17.0453.22

 • 1. Op 8 mei 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: “ACM”) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Talpa Holding N.V. (hierna: Talpa) voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over Sanoma Image B.V. en daarmee over haar dochterondernemingen SBS Broadcasting B.V. en SBS Social B.V. (hierna: Sanoma Image).

 • 2. Volgens de melding zijn de activiteiten van de betrokken ondernemingen (of, voor zover van belang, van de groep waarvan zij deel uitmaken):

  • voor Talpa: mediabedrijf, actief op gebied van televisie(productie), radio en -advertenties;

  • voor Sanoma Image: mediabedrijf, actief op gebied van productie van tv-content, exploitatie van televisiezenders, aanbieden van “over the top”-videodiensten en verkoop van televisie- en online-advertentieruimte.

 • 3. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over deze voorgenomen concentratie wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan ACM. Opmerkingen dienen uiterlijk zeven dagen na publicatie van deze mededeling in de Staatscourant op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

  Autoriteit Consument en Markt

  Directie Mededinging

  Postbus 16326

  2500 BH Den Haag

  telefoon: (070) 722 2000

  telefax: (070) 722 2355

Autoriteit Consument en Markt, namens deze B.L.K. Vroomen Teammanager Directie Mededinging

Naar boven