Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Krimpen aan den IJsselStaatscourant 2017, 25403OverigOntwerp bouwplan Olympiade 3 (locatie voormalig kantoorgebouw Waardhuis) ter inzage gemeente Krimpen aan de IJssel

Logo Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken op grond van de gemeentelijke inspraakverordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerp bouwplan voor de transformatie van het kantoorgebouw aan de Olympiade 3 (Waardhuis) tot 9 woningen ter inzage wordt gelegd.

 

Voorgeschiedenis

Begin 2016 is gestart met de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek naar de transformatie van het kantoorgebouw ‘Waardhuis’ aan de Olympiade 3 tot woningen.

Deze eerste fase heeft geresulteerd in een voor initiatiefnemer financieel haalbaar en voor de gemeente stedenbouwkundig aanvaardbaar plan. Dit plan bestaat uit 3 grondgebonden woningen en 6 appartementen.

 

Inspraak

Voor het onderzoeken van de maatschappelijke haalbaarheid van het bouwplan organiseert de gemeente op grond van de inspraakverordening een inspraakprocedure.

 

Ter inzage

Het ontwerpplan ligt met ingang van donderdag 4 mei gedurende een periode van zes weken voor ingezetenen en belanghebbenden ter inzage in het raadhuis van de gemeente en is elektronisch raadpleegbaar via www.krimpenaandenijssel.nl.

De stukken kunnen ook (digitaal) worden ingezien tijdens de openingsuren bij het Publiekscentrum in de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel.

 

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u een afspraak te maken. Dat kunt u doen via telefoonnummer 140180. Een zienswijze kunt u ook per e-mail verzenden aan gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

 

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 31 mei 2017 wordt van 17.00 uur tot en met 19.00 uur in het voormalige kantoorgebouw aan de Olympiade 3 een inloopbijeenkomst gehouden over het plan. U kunt dan vragen stellen en in gesprek gaan met de aanwezigen. U bent van harte welkom!

 

2 mei 2017

Burgemeester en wethouders voornoemd.