Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TynaarloStaatscourant 2017, 25378Ruimtelijke plannenGemeente Tynaarlo - De beheersverordening voor het dorp Vries is vastgesteld

Logo Tynaarlo

Op 21 maart 2017 heeft de gemeenteraad de beheersverordening Vries vastgesteld. In de beheersverordening liggen de bestaande situatie en de bestaande rechten vast. De beheersverordening komt in de plaats van het bestemmingsplan. De beheersverordening treedt in werking op 5 mei 2017.

De beheersverordening inzien

U kunt de verordening zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijde n van het team publiekszaken (zie www.tynaarlo.nl). Kunt u niet tijdens de openingsuren? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip. U kunt de verordening ook bekijken op www.tynaarlo.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de laatstgenoemde website kunt u gebruikmaken van het identificatienummer: NL.IMRO.1730.BVVriesKern-0401.

 

De beheersverordening is nu definitief

De ontwerpbeheersverordening heeft eind vorige jaar ter inzage gelegen. Toen was er gelegenheid om een zienswijze in te dienen . De verordening is nu definitief . Er bestaat geen mogelijkheid om ertegen in bezwaar of beroep te gaan.

 

Vragen? Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Ruimte en Ontwikkeling, telefoon: 0592-266662.