Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2017, 25307Overig

Subsidieplafond Subsidieregeling eigen huis bereikt voor eigenaar-bewoners

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat het subsidieplafond voor eigenaar-bewoners uit artikel 3, eerste lid van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis rond 26 april 2017 is bereikt. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.