Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TynaarloStaatscourant 2017, 22987Ruimtelijke plannenGemeente Tynaarlo - De beheersverordening voor het zandwinningsgebied Tynaarlo is vastgesteld

Logo Tynaarlo

Op 4 april 2017 heeft de gemeenteraad de beheersverordening zandwinning Zuidlaarderweg Tynaarlo vastgesteld. In de beheersverordening liggen de bestaande situatie en de bestaande rechten vast. De beheersverordening komt in de plaats van het bestemmingsplan. De beheersverordening treedt in werking op 21 april 2017.

 

De beheersverordening inzien

U kunt de verordening zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijde n van het team publiekszaken (zie www.tynaarlo.nl). Kunt u niet tijdens de openingsuren? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip. U kunt de verordening ook bekijken op www.tynaarlo.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de laatstgenoemde website kunt u gebruikmaken van het identificatienummer: NL.IMRO.1730.BVZandwinningTyn-0401. De ontwerpbeheersverordening heeft begin 2017 ter inzage gelegen. Toen was er gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De verordening is nu definitief. Er bestaat geen mogelijkheid om ertegen in bezwaar of beroep te gaan.

 

Vragen? Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Ruimte en Ontwikkeling, telefoon: 0592-266662.