Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 22967

Gepubliceerd op 21 april 2017 08:59
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2009, partiële herziening De Wildert 4”

Logo Reusel-De Mierden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2009, partiële herziening De Wildert 4” met ingang van maandag 24 april 2017 gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan De Wildert 4 te Hooge Mierde. Op de percelen worden diverse opstallen gesloopt en worden een sleufsilo en een mestopslag gesaneerd. Het bedrijfsgebouw gaat gebruikt worden voor statische opslag en lichte bedrijvigheid uit categorie 1 en 2. De bedrijfswoning met bijgebouwen blijft behouden. Tot slot wordt één nieuwe vrijstaande woning met bijgebouwen gerealiseerd, samen met een landschappelijke inpassing, middels de provinciale regeling Ruimte-voor-Ruimte.

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan liggen ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op dinsdag tot 19.00 uur. Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen op:

  • -

    De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • -

    De gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/bestemmingsplannen.

Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1667.BPBwild0046-ON01.

Z ienswijzen

Tijdens de ter inzage termijn kan een ieder bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren brengen. Dit kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk (geen e-mail): de gemeenteraad van Reusel-De Mierden, postbus 11, 5540 AA Reusel;

  • mondeling: na afspraak met de heer R. Krul, telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0497) 650 650 of via e-mailadres r.krul@reuseldemierden.nl. De gemeente maakt een kort verslag van de mondelinge zienswijze.

Vragen

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Krul. U bereikt hem op maandag en donderdag bereiken via het algemene telefoonnummer (0497) 650 650 of via e-mail r.krul@reuseldemierden.nl.

 

Reusel, 21 april 2017.

 

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

de secretaris,   de burgemeester (wnd),

drs. H. Zwart. mw J. Eugster.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl