Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2017, 22458Instelling gemeenschappelijke regelingenVerlenging Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017

Logo Zuid-Holland

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben in hun vergadering van 29 maart 2017 de geldingsduur van de Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017 met twee jaar verlengd.

In de Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017 staat hoe de provincie omgaat met duurzaamheid bij de ontwikkeling van de economie, bereikbaarheid, natuur, recreatie en bij een evenwichtige verdeling van de ruimte. Ook staat erin hoe de provincie invulling geeft aan haar wettelijke milieutaken op het gebied van luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid en bodemsanering en hoe de omgevingsdiensten deze taken uitvoeren.

Waar kunt u de Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017 en het besluit tot verlengen vinden?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R.S. Lameijer van de afdeling Mobiliteit en Milieu, telefoon 070-4416512 of e-mail rs.lameijer@pzh.nl.