Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2017, 22296VergunningenRectificatie: Voorbereidingsbesluit Molenweg 5 te Hoogeloon

Logo Bladel

De gemeenteraad heeft op 23 maart 2017 besloten dat een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014 wordt voorbereid. Het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt, is aangegeven op de bij het besluit behorende verbeelding met het kenmerk NL.IMRO.1728.VBG0030vbbmolenwg5-VOBB. Het betreft voornamelijk het meest oostelijk deel van het bouwvlak Molenweg 5 te Hoogeloon.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 24 maart 2017. De ter inzagelegging heeft plaatsgevonden op 23 maart 2017 om 22.00 uur.

Het voorbereidingsbesluit ligt, samen met bijbehorende verbeelding, voor iedereen ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis van Bladel, Markt 21, 5531 BC Bladel. Het gemeentehuis is geopend op maandag van 09.00 tot 19.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De stukken zijn raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en ook in te zien via: http://1728.ropubliceer.nl.

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening en art. 8.5 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld.